Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

BA képzések tantervei - nappali - 2017

Nyomtatóbarát változatPDF változat

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ SZAKOK 

Anglisztika alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Angol nyelvű irodalmak és kultúrák
  • Amerikanisztika

 

Germanisztika alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Német szakirány
 • Német nemzetiségi szakirány
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Német szakfordítói
  • Modern német irodalom

 

Magyar alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Irodalomtudomány
  • Nyelv és kultúra

 

Néprajz alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializáció
  • Kultúra, vallás, ökológia

 

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak – Klasszika -filológia szakirány

 

Pedagógia alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializáció
  • Nevelési asszisztens

 

Pszichológia alapképzési szak

 

Régészet alapképzési szak

 

Romanisztika alapképzési szak - Olasz szakirány

 

Romanisztika alapképzési szak - Spanyol szakirány

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializáció
  • Spanyol részterületi

 

Romológia alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializáció
  • Romológia tanulmányok

 

Szabad bölcsészet alapképzési szak

 • Képzési terv
  • Kötelezően választandó szakmai modulok (80 kredit)
  • Esztétika
  • Etika
  • Filozófia
  • Filmelmélet és filmtörténet
  • Kommunikáció
  • Művészettörténet
 • Szakhoz tartozó specializációk (50 kredit)
  • Esztétika
  • Etika
  • Filozófia
  • Művészettörténet

 

Szlavisztika alapképzési szak - Horvát szakirány

 • Szlavisztika horvát részterületi

 

Szlavisztika alapképzési szak - Orosz szakirány

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializáció
  • Gazdasági orosz nyelvi szakértő

 

Történelem alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Európa és Magyarország a 18-20. században
  • A közép- és koraújkor története
  • Az ókor története

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLETHEZ TARTOZÓ SZAKOK

 

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Médiainformatika
  • Nyomtatott és elektronikus média

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Európai integrációs
  • Nemzetközi kapcsolatok

Politikatudományok alapképzési szak

 

Szociális munka alapképzési szak

 

Szociológia alapképzési szak

 • Képzési terv
 • Szakhoz tartozó specializációk
  • Helyi társadalmak
  • Kortárs kultúra 

 

Minor képzési programok

Választható képzési program bölcsészettudományi képzési területen. Az alapszaktól eltérő másik szak tantervének fontosabb elemeit foglalja magába. A minor képzés elvégzése lehetővé teszi a szakra épülő MA képzésre való bejutást.

(Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lista tájékoztató jellegű! A kar saját hatáskörben dönt az egyes programok indíthatóságáról.)

 

Anglisztika magyar és modern filológia szakos hallgatók részére

Német nemzetiségi

Német

Kommunikáció és médiatudomány

Magyar

Néprajz

Ókori nyelvek és kultúrák klasszika filológia

Pedagógia

Régészet

Romanisztika francia

Romológia

Szabad bölcsészet esztétika

Szabad bölcsészet etika

Szabad bölcsészet filmelmélet-filmtörténet

Szabad bölcsészet filozófia 

Szabad bölcsészet művészettörténet

Szociális munka

Szociológia