Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tanulmányi ösztöndíj

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÓTPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as második felére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

A részletes kiírás a csatolt fájlok között található. A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Kovács-Samu Éva(kovacs-samu.eva@pte.hu) kari koordinátor tud további információval szolgálni.

Sikeres pályázást kívánok!

Prof. dr. Bereczkei Tamás
dékán, egyetemi tanár

Pécs, 2017.szeptember 4.