Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

A XXXIII. OTDK PTE BTK-s helyezettjei, különdíjasai

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A közelmúltban zajlott le a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. A programon karunk hallgatói 4 szekcióban voltak érintettek, ráadásul a Humán Tudományi Szekciónak karunk adott otthont 2017. április 19-21. között.

Az OTDK-n az alábbi hallgatók szereztek helyezést, különdíjat:

Humántudományi Szekció

I. Helyezettek

ORSÓS JÁNOS RÓBERT; Összehasonlító irodalom és kultúratudomány
Témavezető: Dr. Milbacher Róbert egyetemi docens, Dr. Beck Zoltán egyetemi adjunktus

VENYERCSÁN DÁVID; Irodalom és vizuális kultúra
Témavezető: Dr. Kisantal Tamás egyetemi adjunktus

KOVÁCS ISTVÁN; Magyar késő középkor
Témavezető: Dr. Fedeles Tamás egyetemi docens

SZALAI ÁGNES; Kora újkori és újkori művelődés- és eszmetörténet
Témavezető: Dr. Oborni Teréz tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI)

II. Helyezettek

KOVÁCS PÉTER; Régi magyar irodalom
Témavezetők: Prof. Dr. Bagi Dániel egyetemi tanár és Dr. Jankovits László egyetemi docens

IGNÁCZ ÁGOSTON; Magyar kora középkor
Témavezető: Prof. Dr. Bagi Dániel egyetemi tanár

KARÁCSONYI KRISZTINA; Általános és magyar nyelvészet
Témavezető: Dr. Farkas Judit egyetemi adjunktus

NAGY TAMÁS; Pszicholingvisztika és kognitív nyelvészet
Témavezetők: Prof. Dr. Alberti Gábor egyetemi tanár és Dr. Wolosz Robert egyetemi docens

SZETELI ANNA; Diskurzuselemzés és a társadalmi nemek
Témavezető: Prof. Dr. Alberti Gábor egyetemi tanár

III. Helyezett

BODROGAI DÓRA; Olasz irodalom
Témavezető: Dr. Rónaky Eszter egyetemi adjunktus

Különdíjasok

KOVÁCS PÉTER – az Irodalomtörténeti Közlemények folyóirat különdíja

SZÁNTÓ ÁKOS – az OTDT Humán Tudományi Szakmai Bizottságának Anderle Ádámdíja
Témavezető: Prof. Dr. Fischer Ferenc egyetemi tanár

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

II. Helyezettek

ARATÓ NIKOLETT; Alkalmazott pszichológia 2.
Témavezetők: Dr. Lénárd Kata és Dr. Lábadi Beatrix egyetemi adjunktusok

MATUZ ANDRÁS; Általános lélektan 3.
Témavezető: Dr. Csathó Árpád egyetemi adjunktus

MOLNÁR ZSÓFIA és VÁRNAGY ANDRÁS; Fejlődéslélektan 1.
Témavezetők: Dr. Pohárnok Melinda egyetemi adjunktus

KOVÁCS ADÉL–NÁGEL FANNI–TÁTRAI DÓRA RITA; Fejlődéslélektan 2.
Témavezető: Dr. Lábadi Beatrix egyetemi adjunktus

III. Helyezettek

SIMON RÉKA BARBARA; Alkalmazott pszichológia 2.
Témavezető: Putz Ádám egyetemi tanársegéd

WÉBER ZSÓFIA; Nevelés- és Pedagógiatörténet
Témavezető: Dr. Takács Zsuzsanna Mária egyetemi tanársegéd

Különdíjasok

ARNDT BERNADETT; Alkalmazott pszichológia 3.
Témavezető: Dr. Révész György ny. egyetemi docens

ERCSEY DÁNIEL BOTOND
Témavezető: Szatmári Dóra Eszter PhD-hallgató

SIMON ESZTER; Alkalmazott pszichológia 1.
Témavezető: Dr. Szolcsányi Tibor egyetemi adjunktus

BUDAI TÍMEA ÉS HAUK BARBARA
Témavezetők: Dr. Lénárd Kata és Dr. Pohárnok Melinda egyetemi adjunktusok

KISS SEBASTIAN
Témavezető: Dr. Járai Róbert egyetemi adjunktus

JENEI DÁNIEL és SZÉLL DANIELLA
Témavezető: Dr. Vincze Orsolya egyetemi adjunktus

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció

Különdíjas

KARAP ZSUZSANNA
Témavezető: Dr. Fodor Mónika egyetemi adjunktus

Társadalomtudományi Szekció

I. Helyezett

SIMOR KAMILLA; Filmtudomány
Témavezető: Dr. Turnacker Katalin egyetemi adjunktus

ZSUPOS NORBERT; Filozófia 2.
Témavezető: Dr. Bagi Zsolt egyetemi adjunktus

II. Helyezettek

CSAPLÁROS NIKOLETT; Szociális Munka, Szociálpolitika 2.
Témavezető: Dr. Erdős Márta egyetemi docens

Különdíjas

NEUPERGER ÉVA; Média- és Kommunikációtudomány 1.
Témavezető: Dr. Glózer Rita egyetemi adjunktus

Az eredményekhez ezúton is gratulálunk a hallgatóknak és témavezetőiknek, és további sikereket kívánunk!