Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Elkezdődtek a felújítási munkálatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Modern Városok Programhoz kapcsolódóan a PTE Bölcsészettudományi Karán is elkezdődtek a felújítási munkálatok

 

Ismert, hogy a Modern Városok Program részeként 24 Mrd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem számára, amelynek deklarált célja a versenyképes képzési környezet kialakítása; az idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfolió fejlesztése és racionalizálása; az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának jelentős növelése és az Egyetem kutatási potenciáljának erősítése.

 

E célokhoz szervesen illeszkedik a Bölcsészettudományi Kar fejlesztése. „A legnagyobb létszámú és rendkívül széles képzési portfólióval rendelkező Kar népszerűsége a magyar és a külföldi hallgatók körebén az elmúlt években tovább erősödött. A jelenleg is meglévő pszichológia, a politológia és az anglisztika képzéseken közel 100 fővel növeljük a külföldi hallgatói létszámot, ezen túl, új, induló szakokkal további 200 fős emelkedést prognosztizálunk 2020-ig.” – monda el Prof. dr. Bereczkei Tamás dékán az induló fejlesztés kapcsán. 

 

Köztudott, hogy a BTK több tanszéke is közösen használ ingatlanokat más Karokkal – az Ifjúság útján, a Rókus utcában és a Zsolnay Negyedben -, ezért olyan komplex fejlesztési koncepció kidolgozására került sor, amely minden érintett Kar számára megfelelő, és a tevékenysége végzéséhez szükséges, hiányzó feltételeket biztosítja.

 

2017. május 29-én a BTK Rókus utcai campusában az „M” épület tetőrekonstrukciója kezdődött el, amelyből a Történettudományi Intézet, a Társadalomtudományi Könyvtár és a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének két tanszéke, a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, valamint a Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék jelenlegi és leendő hallgatói, oktatói egyaránt profitálnak.

Ezen túl, a fejlesztés érdemben hozzájárul a Rókus utcai campus egységes megjelenéséhez, a rendezett városkép kialakításához.