Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Érettségi feladat a PTE volt doktoranduszának disszertációja

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a 2017-es magyar érettségi egyik megmérettetése Karunk doktorandusz hallgatójához köthető.

 Tisljár Roland a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Evolúciós- és Kognitív Pszichológia Program egykori doktorandusza, témavezetője Prof. Dr. Bereczkei Tamás volt.

 

A középszinten vizsgázók a magyar érettségi első részében Petőfi Sándorral kapcsolatos interjút olvashattak, amellyel kapcsolatosan tíz kérdésre kell válaszolniuk. Az írásbeli érettségi második részében érvelés és gyakorlati szövegalkotás közül választhatnak a diákok.

Az érveléses feladatban Tisjlár Roland: A humor szerepe és szerveződése a társas kapcsolatokban című, 2011-ben született doktori értekezésének rövid részletét olvashatják, az abban írt állításokat kell megerősíteniük vagy cáfolniuk. 

 

"Az itt bemutatott kutatássorozat célja a humor társas kapcsolatokon belül mutatkozó szerveződésének feltárása, háttértényezőinek vizsgálata, valamint a kapott eredmények evolúciós modellekbe ágyazott interpretációja. A humor általánosan magasra értékelt jelleg, szinte minden típusú szociális kapcsolatunkban megjelenhet, értő használata nagyfokú elismertséget biztosít a humorizáló társaink számára (pl.: Cann & Calhoun, 1997; Feingold, 1992). Jelen van a meghatározó informális kapcsolataikban, a baráti és párkapcsolatok fontos eleme (pl.: Kaufman és mtsai, 2008; Lauer, Lauer, & Kerr, 1990; Sprecher & Regan, 2002). Kutatássorozatunkban egyrészt arra keressük a választ, hogy a humor szempontjából hogyan jellemezhetőek a baráti és a párkapcsolataink, illetve hogy az általunk ideálisnak tartott partner milyen humorjellemzőkkel rendelkezik. A partnerkapcsolatok szerveződésében fontos szerepet tölt be az asszortatív partnerválasztás, vagy más néven a homogámia keresése. Előnyben részesítjük a hozzánk hasonló emberek társaságát a baráti- és párkapcsolatainkban egyaránt (pl.: Bereczkei, Gyuris, Köves, & Bernáth, 2002; Figueredo, Sefcek, & Jones, 2010). Az ilyen jellegű kapcsolatainkat a hasonlóság jellemzi számos külső és belső tulajdonságunk vonatkozásában is (pl. Gyuris, Bereczkei, & Járai, 2010). A homogámia megjelenését és mértékét elsősorban az határozza meg, hogy az adott jelleg milyen hatást gyakorolhat a kapcsolat működésére, fontos szerepet tölt-e be ebből a szempontból. Feltevésünk szerint a humor kapcsán is megjelenik a hasonlóság, illetve annak keresése mindkét típusú (baráti és párkapcsolat) primer szociális relációnkban. A kapcsolat jellege és a résztvevő felek neme szerint feltehetőleg különbségeket találunk a kapcsolatokon belüli humormintázatokban, a férfiakra és nőkre jellemző evolúciósan kialakult szociális kapcsolati stratégiák és taktikáknak megfelelően (Gangestad & Simpson, 2000; Fletcher & Overall, 2008)"