Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Gyászhír - Dr. Medve Zoltán

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Medve Zoltán, a Szláv Filológia Tanszék nyugalmazott tanára 2017. február 24-én elhunyt.

Búcsúztatására 2017. március 14-én, 15 órakor kerül sor Pécsett, a Lyceum templomban (Pécs, Király u. 44.).

Emlékét tisztelettel őrizzük!

Medve Zoltán (1927-2017)

Február 24-én hajnalban, 90 éves korában eltávozott közülünk a Szláv Filológia Tanszék doyenje és örökös tagja, Dr. Medve Zoltán nyugdíjas egyetemi docens. Zoli bácsi elment és nagy hiányt, fájdalmat hagyott maga után. A nagy tudású szakember, eredményes kutató, remek előadó, a szeretett Medve tanár úr 1962 óta több mint ötven évet adott a felsőoktatásnak, az Orosz Tanszéknek és jogutódainak.
Hosszú évek óta volt nyugdíjas, mégis folyamatosan bejárt a tanszékre. Az intézmény szinte második otthonává vált. Még két évvel ezelőtt is oktatott: szemináriumokat tartott, konzultált a hallgatókkal, részt vett az államvizsga bizottságban, a Nyelvtudományi Doktori Iskola munkájában. Mindezt szakmai szeretetből, elkötelezettségből, alázatból. 
Medve Zoltán 1927. január 14-én az Ungvár melletti Sislócon született. Korai iskoláséveit magyar és ruszin tannyelvű iskolákban töltötte. 1944 novembere után többé nem volt lehetősége, hogy szülőföldjén magyarul tanulhasson, ezért a kisvárdai gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1946-ban érettségizett, majd felvételt nyert a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem teológiai fakultására. Az egyetemi évek nem voltak könnyűek, ráadásul a szigorúan őrzött határok miatt nehéz volt kapcsolatot tartani a Kárpátalján maradt családdal. A nehézségek másik oka a politikai változásokban volt. Az Állami Egyházügyi Hivatal nem hagyott kételyt afelől, hogyan alakulhat annak a sorsa, aki akkoriban kitartott az egyház mellett. 
Ezután mozgalmas évek következtek. A Budapesti Hittudományi Akadémián szerzett végbizonyítványt 1952-ben. Hidason képesítés nélküli nevelő (1952-53), Kurdon iskolaigazgató (1953-62), Komlón általános iskolai tanár (1962-63). 1962 szeptemberétől a Pécsi Gépipari Technikum tanára, de közben már a Pécsi Tanárképző Főiskolán óraadó, 1964­től kezdve főiskolai tanársegéd, majd adjunktus. 1973-tól főiskolai, az egyetemi integráció után (1982) pedig egyetemi docens. Évtizedekig volt a tanszék elismert munkatársa, teherbíró helyettes vezetője.
Hallgatók nemzedékei használták testes Orosz nyelvtani gyakorlókönyv című segédletét. A tanszék tanulmányköteteinek (A korszerűbb orosznyelv-oktatásért I–X.) nélkülözhetetlen társszerzője volt. Tagja volt a Modern Filológiai Társaságnak és a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesületnek.
Százat meghaladó publikációi közük kiemelkednek: Korai ukrán Petőfi-fordítások a Monarchiában. (Bp., 1977), Petőfi költészetének első kárpátaljai fordítása ukrán nyelven (Dukla, 1981), A galíciai és kárpátaljai Petőfi-fordítások és művelődési hátterük (monográfia és kandidátusi értekezés, Pécs, 1988), A dialectus ruthenicatól az ukrán irodalmi nyelvig (orosz nyelven, Studia Russica 1990-94), Hodinka Antal pécsi évei (Hodinka emlékkönyv, Nyíregyháza, 1993), Szibériai ukrán Petőfi fordítások (Nyíregyháza, 1997), Képek a kárpátaljai ruszinok 18. századi történetéből (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002), Az alföld poétája a zordon Kárpátokban (Nyíregyháza, 2004.), Petőfi a ruszin nép nyelvén. In: Petőfi Sándor kárpátaljai ruszin fordításainak antológiája. (Nyíregyháza, 2005). 
Dr. Medve Zoltán, Medve tanár úr, Zoli bácsi emlékezetünkben továbbra is velünk marad. Igyekezni fogunk, hogy szellemi örökségét hozzá méltó módon folytassuk, ápoljuk.

Dr. Lendvai Endre