Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Magyar nyelv és irodalom - Bármely szakos tanári állás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye

Magyar nyelv és irodalom - Bármely szakos tanár

munkakör betöltésére munkatársat keres

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. június 15-ig szóló közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

megbízásos szerződés 10 óra/hét

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7673. Kővágószőlős, Rákóczi út 2/a.

A munkakörbe tartozó, megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása, valamint az alsó tagozatos tanulók napközis foglalkoztatása, munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

 

megbízási szerződéses óra díj 3500 Ft/óra  

                     

Pályázati feltételek:

- Főiskola, egyetem, magyar nyelv és irodalom és- bármely szakos tanár vagy

- abszolutórium megléte (nyelvvizsga hiánya nem akadály)

- cselekvőképesség

 -  büntetlen előélet

      

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez).

 - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének időpontja: 2017. december 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyöngyös Iván tagintézmény-vezető nyújt, a 72/374-643; vagy 30/83-13-617-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Gyöngyös Iván részére az iskola.kovagoszolos@gmail.com E-mail címen keresztül.