Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pályázati felhívás - vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

 a 2018/2019-es tanévtől 

  

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére pályázatot hirdet,

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.)
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr)
• a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (továbbiakban: Külszoltv.)
• a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet rendelkezéseivel összhangban.

 

1. A pályázat célja:

A magyar nyelv és kultúra megállapodás alapján külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: Fogadó Intézmény) történő oktatásának, megismertetésének és terjesztésének, valamint a fogadó intézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységekben való részvételének az elősegítése és támogatása.

 

2. A pályázat tárgya:

A 333/2017. (XI.9.) Korm. rendelet 1 §-ban meghatározott: lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése az 1. sz. mellékletben felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/rma-kepzomuveszeti-osztondij/...