Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Egyetemünk Pedagógusnapi Ünnepi Szenátusi Ülést rendezett 2017. május 27-én, szombaton melynek keretében a Pécsi Tudományegyetemen és jogelőd intézményeiben 50, 60 és 65 éve diplomát szerzett pedagógus, jogász, illetve műszaki végzettségű hallgatóink arany, gyémánt és vas okleveleinek, valamint egyetemi kitüntetések és elismerések átadására került sor.

Az ünnepségen Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntötte a vendégeket, majd átadta az okleveleket, valamint az egyetemi kitüntetéseket és elismeréseket.

Diplomaszerzésük jubileuma alkalmából, több mint fél évszázadon keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységük elismeréseképpen a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem egykori hallgatóinak.

 

humán területeken diplomát szerzett hallgatókat Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Bognárné Erdős Márta, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese köszöntötte.

 

Diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet vehetett át:

Antos Árpádné Garadnay Zsuzsanna, Bácskay Miklósné Thuránszky Mariann, Baritz István, Barla Szabó László, Batternay Lászlóné Horányi Erzsébet, Benked Lászlóné Beke Piroska, Bikszády Lórántné Piringer Ágnes, Borsosné Mehring Magdolna, Bürgés Györgyné Simon Márta, Czingráber János, Pileczky Erzsébet, Éles István, Falvai Gyuláné Benczik Mária, Fátrai Klára, Gadányi Károlyné Kaposi Erzsébet, Gömbös Sándorné Eszenyi Zsuzsanna, Grosz Kornélné Boda Sarolta,  Györpál Árpádné Végh Teréz, Haász Jánosné Trautmann Anna, Hajba Ferenc,Haracsi Miklósné Monori Melinda, Hausz Árpád István, Herr Miklósné Mayer Katalin, Hetyei Sándorné Jónás Margit, Hollósi Ágota, Horváth- Havasi Sarolta, Horváth Józsefné Gombás Gyöngyi, Horváthné Kolos Györgyi, Jakab Ervin, Jakab Istvánné Tilai Erzsébet, Juhász Jenőné Kajti Ágnes, Kalmár Zoltánné Márkus Zsuzsanna, Kelecsényi Zsolt, Kemenesi Ágostonné Huszár Margit, Kiss Gáspár János, Kolics Pálné Péteri Erzsébet, Kovács Béláné Vesztergombi Olga, Kovács Ernőné Németh Anna, Kovács Ignácné Szulczer Judit, Marton Károlyné Táisz Mária, Meláth Ferencné Tóth Zsuzsanna, Nagyné Král Györgyi, Németh Ferenc, Osztermayer Istvánné Ujsághy Manga, Petheő Balázsné Németh Éva, Plutzer Ferencné Jakab Katalin, Pribék Lászlóné Mohos Éva, Puskás Ferencné Teffner Anna, Répás Etelka, Schvara Lászlóné Nagy Mária,  Szabóné Tóvári Éva Mária, Szalay Lászlóné Feuerbach Magdolna,  Tompa Tibor, Tóth Lajos, Tüdő Jánosné Ulrich Ilona, Vancsura Lászlóné Aradi Erika Flóra, Weber Antalné Páncsity Anna, Windeisen Zoltánné Kovács Mária Georgina,  Berthold Mária, Bokor Ferencné Pósa Ilona, Bokor József, Dornbach Péterné Horváth Anna-Mária, Gombásné Bugsch Éva, Gőb Gizella, Havasi Jánosné Tokodi Györgyi, Jakab Józsefné Szabó Rozália, Kovács Géza, Lehoczkyné Pörös Eszter Mária, Marschek Judit, Mathia Mária Erika, Nagy Dezsőné Kalmár Magdolna, Nagy Miklósné Grosch Piroska, Riez Béláné Nagy Katalin, Rózsás József, Rózsás Józsefné Virág Margit, Szarvasné Monostori Zsuzsanna,  Szende Márta, Szepezdi Józsefné Almás Mária, Takács Mária Éva, Udvardi Györgyné Nagy Mária, Vonyó József, Vörös Kálmán.

 

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:

Vancsura Lászlóné Aradi Erika Flóra, Benedek Lajos, Bernáth Béláné Troska Viktória, Bertha Árpádné Takács Gizella, Cuba Béláné Bogatin Klára Anna, Gombás György, Kardhordó Kálmán, Mikodi Józsefné Juhász Eszter, Vass Ottóné Csató IrénVastagh Zoltánné Domonkos Mária.

 

A Pécsi Tudományegyetem rektora Arany Katedra Díjat adományozott azoknak az általános iskolai és középiskolai pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi oktatóknak, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkát végeznek, és jelentős eredményeket érnek el a tehetséggondozás területén: 

Prof. Dr. Nikolov Marianne, az Anglisztika Intézet ny. egyetemi tanára

 

A Pécsi Tudományegyetem Rektora a szervezeti egységek vezetőinek javaslatára az egyetem érdekében kifejtett eredményes és tartósan magas színvonalú munkavégzésük, lelkiismeretes munkájuk elismeréseképpen rektori dicséretben részesítette az alábbi munkatársakat:

Velősy Gabriella, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék ügyintézője

 

 

A díszoklevelet átvevőknek szívből gratulálunk, és jó egészséget, további nyugodt, békés esztendőket kívánunk!
 
Az egyetemi kitüntetést átvevőknek kívánjuk,hogy munkájukkal tovább öregbítsék a Pécsi Tudományegyetem hírnevét!