Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pszichológiai tanácsadás külföldi hallgatóknak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Student Counselling (Hallgatói Tanácsadó)

A Student Counselling a PTE összegyetemi szolgáltatása a külföldi hallgatók számára. A tevékenység jellege: pszichológiai tanácsadás angol nyelven

Milyen problémákkal foglalkozik a Student Counselling?

A szolgáltatás a hallgatók életében előforduló pszichológiai jellegű problémák megoldásában nyújt segítséget, általában véve a stresszkezelés és az alkalmazkodás területén. A hallgatók tipikusan a következő stresszorokkal találkoznak:

 • Tanulmányi és tanulási nehézségek, időbeosztás, vizsgastressz, az egyetemi élethez, szabályokhoz való alkalmazkodás, az egyetemi közösségekbe illeszkedés nehézségei.
 • Életszakaszukból fakadó nehézségek: leválás a családról, önállóvá válás, barátságok, párkapcsolatok konfliktusai, magányosság, identitás bizonytalanságai.
 • Külföldi hallgatók esetén a szociokulturális alkalmazkodás nehézségei: távollét a családtól, beilleszkedés a befogadó kultúrába, országba; szabályok, szokások, helyi viszonyok elfogadása.

Kik a Student Counselling munkatársai?

 • A szolgáltatás munkatársai képzett és gyakorlott pszichológusok és pszichoterapeuták, akik rendszeres szakmai továbbképzésen és szupervízión vesznek részt.

Milyen hallgatók jelentkezését várja a Student Counselling?

 • A Student Counselling tevékenysége együttműködő, konzultatív jellegű kapcsolaton alapul. A segítséget kérő hallgatótól elvárható, hogy mindennapi életét kézben tartsa, felelősséget érezzen saját magáért, és a kapott segítséggel élve képes legyen aktívan részt venni nehézségei megoldásában, azaz motivált legyen.

Milyen problémákban nem tud segíteni a Student Counselling?

 • A Student Counselling tanácsadó jellegű egészségpszichológiai szolgáltatás. Gyógyító beavatkozást igénylő mentális zavarok ambuláns ellátására (szakorvosi vizsgálat, gyógyszerrendelés) illetve sürgősségi ellátásra nincs jogosultsága és ennek feltételeivel sem rendelkezik. Ennek megfelelően készenléti szolgálatot sem tart.
 • Akut vagy orvosi beavatkozást igénylő esetben kérjük, hogy a hallgató az egyetemi egészségügyi ellátó intézményeket keresse fel (lásd: honlap).
 • A tanácsadó szolgáltatás szakembereinek azonban kötelessége a veszélyes pszichopatológiai állapotok (pl. lélektani krízis, depresszió) felismerése, a veszélyeztető állapot enyhítése és a hallgató megfelelő ellátásba irányítása.

Hogyan lehet jelentkezni a tanácsadásra?

 • Egyéni tanácsadásra a Student Counselling e-mail címén vagy a honlap „Contact” űrlapján lehet jelentkezni. A hallgató az első találkozásig megőrizheti anonimitását, de célszerű ha megírja, hogy milyen jellegű problémában kér segítséget.
 • A tanácsadó e-mailben veszi fel a kapcsolatot a hallgatóval és időpontot egyeztetnek, lehetőség szerint figyelembe véve a hallgató tanulmányi elfoglaltságát is. A személyes találkozásra rendszerint néhány napon belül sor kerül. A Student Counsellingnek telefonos elérhetősége nincsen. A konzultációra az ÁOK Magatartástudományi Intézete és a BTK Pszichológiai Intézete biztosít megfelelő helyiséget és környezetet.
 • Igény esetén hasonló problémákkal (pl. tanulmányi nehézségekkel) küzdő hallgatókkal kis csoportban (3-5 fő) is konzultálunk, illetve rövid tematikus csoportfoglalkozásokat is tartunk (stresszkezelés, tanulási technikák stb.).

Bővebb tájékoztatást a Student Counselling honlapján olvashatnak.