Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Kit keressek?

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Ügyintézés, kérdés, probléma

Kihez fordulhatok?

Hol találok hozzá nyomtatványt?

adategyeztetés

saját Neptun felület, TO

elektronikusan a Neptun felületén nyomtatva a TO-n

beiratkozás első éveseknek

Neptun felelős, TO

elektronikusan a Neptun felületén nyomtatva a TO-n

bejelentkezés a 2. szemesztertől

saját Neptun felület, TO

 

Neptun jelszó pótlása

Neptun felelős

pénztári bizonylat

indexmásolat kérése

TO

 

jogviszony igazolás igénylése

TO

 

kollégium igénylése

DJKB

djkb.pecsibolcsesz.hu

kérelem költségtérítés mérséklésére

TO

7/2015 sz. Dékáni utasítás

kreditigazolás, oklevélmelléklet igénylése

TO

 

kurzus negyedszeri felvétele

TO

 

kurzus- és vizsgameghirdetés

szaktanszék

 

kérelem teljesített tanulmányok elismerésére

szaktanszék, TO

Űrlapok -> Általános űrlapok

kurzusfelvétel

saját Neptunos felület, szaktanszék

 

kurzusra sikertelen jelenkezés

szaktanszék, TO

 

nyelvvizsga beíratása

Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ

http://iszok.btk.pte.hu

 

ösztöndíj, szociális támogatás kifizetése

HÖK, DJKB, KTI

 

pénzügyek (költségtérítéssel, diákhitellel kapcsolatos ügyintézés)
diákigazolvány

KTI
http://kti.pte.hu/

 

szakmai gyakorlatokkal (csoportos tanítási- és összefüggő egyéni szakmai gyakorlat, közösségi pedagógia gyakorlat, valamint a hozzá tartozó kísérő szemináriumok) kapcsolatos ügyintézés

Oktatásszervezési Osztály 

Űrlapok -> Tanári MA űrlapok

szakosodás

Oktatásszervezési Iroda 

Űrlapok -> Általános űrlapok

tanári záróvizsga

Oktatásszervezési Osztály, Neveléstudományi Intézet, TO 

 

tanulmányokkal, jogviszonnyal összefüggő kérelmek

Tanulmányi Bizottság, Dékán, Másodfokú Tanulmányi Bizottság, (TO-n leadható a kérelem)
(TVSZ. 3. fejezet,
3.11 §)

 

visszavonulás (bejelentkezéstől, kurzusfelvételtől)

saját Neptunos felület, TO

 

vizsgajelentkezési problémák

tartozás miatti letiltás: KTI

létszámkorlát:
tanszék, oktató

technikai problémák: etr-felelős

 

záróvizsgára történő jelentkezés

TO

Űrlapok