Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Megszűnt az Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központ

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa az 54/2018. határozatával, 2018. július 1-jei hatállyal megszüntette az Idegennyelvi Szaknyelvoktató Központot.

A korábbi bölcsészet- és társadalomtudományi területen folyó felsőoktatási szakképzések – amelyeknek szerves része volt a szaknyelvi képzés – kivezetésre kerültek a képzési portfólióból. A legtöbb alapképzési szak esetében a szaknyelvi felkészítés viszont nem része a képzési és kimeneti követelményeknek. 2020-tól a nyelvvizsga már nem kimeneti, hanem felvételi követelménnyé válik, így az elkövetkezendő időszakban a megszüntetett szervezeti egység már nem tudja betölteni korábbi szerepét.

 

A továbbiakban a nyelvvizsga bizonyítványokat a BTK Tanulmányi Osztályán ügyfélfogadási időben lehet bemutatni, az oklevelek, indexek fordítását a hallgatók fordítóirodákban tudják elvégeztetni.

Az Erasmus ösztöndíjat pályázó hallgatók nyelvi felmérése a Nemzetközi Hallgatói Csoport közreműködésével, a nyelvi tanszékek oktatóinak bevonásával zajlik.