Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakdolgozatok leadási határideje

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

A 2016./2017. tanév tavaszi szemeszterében a szakdolgozat leadási határideje 2017. 03. 24. péntek

 

Azoknak a hallgatóknak, akik már korábban leadták szakdolgozatukat (érvényes bírálattal rendelkeznek) szintén 2017. 03.24. a határidő a záróvizsgára jelentkezésre.

 

A szakdolgozatot 2 példányban kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon.

Legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben a témabejelentő lapot és a záróvizsgára, tanári képesítő vizsgára történő jelentkezés lapját, valamint az oklevél adatlapot is le kell adniuk.

A szükséges nyomtatványok a honlapunkról (www.btk.pte.hu, Hallgatóknak→Űrlapok→ Alapképzések BA űrlapjai/Mesterképzések MA űrlapjai/Hagyományos képzés űrlapjai (ezen belül találhatóak a tanári képesítésre vonatkozó űrlapok) letölthetőek. Kérjük, hogy a képzési formájuknak megfelelő (hagyományos, BA, MA) űrlapot használjanak!

A hagyományos képzésben résztvevők számára a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje is: 2017.03.24.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak honlapunkon a Hallgatóknak -> Űrlapok -> Általános űrlapok menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló (plágium) nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele!

Amennyiben a dolgozatot CD-n is le kell adni, akkor a dolgozatba rögzített, erre a célra alkalmas borítékban vagy műanyag tasakban helyezzék el. A CD-n magán is szerepeljen a hallgató neve, szak megnevezése, hogy minden keveredést kerülni lehessen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat leadásra kizárólag témavezető, konzulens írásos engedélyével (ehhez nincs formanyomtatvány) és napi 1000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb március 31. péntekig, ekkor 5000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk.

Ettől a félévtől a szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkezők esetében:

  1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyekben kiírja magának a befizetendő tételt (Pénzügyek – Befizetés – Tétel kiírása)

Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” 1000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki március 31-ig adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának.

Részletes leírás:h.neptun.pte.hu kezdőoldalon a következő file megnyitása

 

 

 

Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf

( 2016.06.19. 9:29:52 

 

 

  1. A tétel kiírása után Neptun felületről indított VPOS bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a tételt VAGY az egyetemi pénztárakban befizetheti a késedelmi díjat. A befizetés végrehajtását a TO ellenőrzi.

 

A jogviszonnyal nem rendelkezők átutalással tudják befizetni a késedelmi díjat.

 

A díj rendezésének lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: szakdolgozat késedelmes leadása/nap, nevét és NEPTUN kódját

 

A késedelmes szakdolgozat leadáshoz a konzulensi engedélyt a dolgozat leadásával egy időben kell bemutatniuk.

A postán érkező dolgozatok esetében a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet a megadott határidőn túl.

Március 31. után szakdolgozatot nem veszünk át!

 

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan (e-mail-ben), 2017. március 24

A témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2016/2017. tanév tavaszi szemeszteréhez tartozó, júniusi tanári záróvizsga időszakában.

A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2017. május 5.

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és juttatási szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére (azaz abszolutóriumuk 2017. január 17. előtt került kiállításra) 10.000 Ft.   

 

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak

Nevét és EHA kódját

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, akár szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, hagyományos (nem BA, MA) képzésben részt vevő hallgatók esetében az abszolutórium részeként a testnevelés illetve tanári szak végzése esetén a tanárképzés elvégzését igazoló pecsétet nem szerezték be a leckekönyvükbe, ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK !!!!

A szükséges pecsétek pótlására, illetve a kurzuselismertetések intézésére 2017. május 19-ig van idejük. Ezután erre lehetőségük nem lesz. Felmerülő problémáikkal kérjük, időben keressenek fel bennünket! Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2017. június 5.

Pécs, 2017. március 6.

    Huszárné Mánfai Mária

a Tanulmányi Osztály vezetője