Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képzés főbb paraméterei

 

A képzés megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga 
(levelező munkarendben)

 

A képzés kezdete:
2018. szeptember

 

Konzultációk: 
általában havonta egyszer három nap (csütörtök 14 órától szombat 17 óráig)

A képzés időtartama:
4 félév, 360 tanóra, 120 kredit

A költségtérítés összege:
150.000 Ft/ félév, részletfizetési lehetőséggel

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Szakfelelős: dr. Mrázik Julianna egyetemi docens

Jelentkezési feltételek:

a)      alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

b)      egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A felvétel módja: 
pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni.

 

A képzés felépítése:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,  Felkészítést nyújt.

- az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához.

- az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához.

- a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre.

- az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy

végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

b)        A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg - vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,

- kooperatív szervező készég,

- döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,

- kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,

- csapatépítés, koordináció,

- szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,

- kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,

- szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,

- képzések gazdasági tervezése szervezése,

- szervezeti egységek irányítása,

- mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,

- szakértési, szaktanácsadói tevékenység,

- minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

c)         A szakképzettség alkalmazási területei:

- az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,

- a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,

- a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,

- továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE

A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 30.

A képző intézmény elérhetősége:
Pécsi Tudományegyetem - BTK
Neveléstudományi Intézet
7624 Pécs
Ifjúság útja 6. - B épület, B 117-es iroda
Telefon: 06-72-503-600

Tanszéki kontaktember:

Darányiné Knipl Mária ügyvivő szakértő
knipl.maria @ pte.hu
Telefon: 06-72-503-600;  mellék: 24991