Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Oktatói, kutatói pályázatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Aktuális pályázati felhívások kollégáink számára:

 

Fulbright kutatói ösztöndíj az Egyesült Államokban a 2018/19-es tanévben

 • határidő: 2017. október 9.
 • kiírás
 • információ: három - öthónapos kutatói tevékenység az Egyesült Államokban

 

Fulbright oktatói ösztöndíj az Egyesült Államokban a 2018/19-es tanévben

 • határidő: 2017. október 9.
 • kiírás
 • információ: egy -két szemeszteres oktatási tevékenység az Egyesült Államokban

 

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás ösztöndíj 1 fő kiutazó személyzet részére a mexikói UDEM egyetemen

 • határidő: 2017. március 1.
 • kiírás
 • pályázati űrlap
 • munkaterv
 • információ: Ötnapos szakmai kiutazás adminisztratív személyzet részére a mexikói UDEM egyetemen a 2016/17-es tavaszi félévben.

További információ: http://nko.pte.hu/content/egyeb-kutatoioktatoi

 

Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

 

 • Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.
 • Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.
 • Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret).
 • A pályázatok fogadása: 2017. április 28 - 2017. május 29. között.
 • A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriumaoldalról Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati Dokumentáció címre kattintva.
 • A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredetei példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre szükséges megküldeni, a borítékon azon Kar megjelölésével, melyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtotta (pl.: „ÚNKP Ösztöndíjpályázat, KTK”)..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!”

 

 • Pécsi Tudományegyetem Innovációs Díj pályázatot hirdet

A díj célja olyan üzletileg is hasznosítható kutatási projektek elismerése, amelyekkel a Pécsi Tudományegyetem hozzájárulhat közvetlen környezete, Pécs és a Dél-dunántúli Régió gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.

Benyújtási határidő: május 12.

A pályázatok beadásához szükséges nyomtatványok, illetve további információ elérhető az alábbi linken:

http://innovacio.pte.hu/hu/news/pte-innov%C3%A1ci%C3%B3s-d%C3%ADj-2017

 

 • Pályázati felhívás Erasmus+ Személyzeti képzésre

Adminisztratív dolgozók és nem oktatói funkciót is ellátó oktatók részére

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a PTE Külügyi Igazgatóság Mobilitási Osztályára 2017. június 7. 12 óráig (postai beérkezés dátuma). (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda).

Pályázati felhívás

 

 A Tempus Közalapítvány pályázati felhívást jelentet meg a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj elnyerésére.

 A felhívás célja a hazai felsőoktatási intézményekben zajló nemzetköziesítési folyamat elősegítése, az egyéni kezdeményezések ösztönzése és támogatása, ezzel hozzájárulva a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének javításához és szolgáltatásfejlesztéséhez.

Részletek