Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Osztatlan tanárképzés tantervei - nappali, 2017

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az osztatlan tanárképzés képzési struktúrája - áttekintő táblázat

 

A közismereti osztatlan tanárképzések szerkezete

Általános iskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség általános iskolai tanári)

Középiskolai tanár szakpár
(mindkét szakképzettség középiskolai tanári)

„Vegyes" tanár szakpár

(egy általános iskolai és egy középiskolai tanári szakképzettség végzése)

képzési idő

4+1 év = 5 év

5+1 év = 6 év

4,5+1 év = 5,5 év

megszerzendő kreditek összesen

300 kredit

360 kredit

330 kredit

szakterületi ismeretek együttes kreditértéke a két szakképzettségen

200 kredit (100 kredit/szakképzettség)

260 kredit (130 kredit/szakképzettség)

230 kredit (100 kredit és 
130 kredit /szakképzettség)

a tanári felkészítés pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani ismeretei és a párhuzamos pedagógiai, tanítási gyakorlatok

50 kredit

50 kredit

50 kredit

az összefüggő, egyéni iskolai gyakorlatból a tanítási gyakorlat

2 félév, 50 kredit

2 félév, 50 kredit

2 félév, 50 kredit

 

 

 

A képzés felépítése

 • Közös képzési szakasz (1-6 szemeszter, 3 év),
 • Önálló képzési szakasz
  • általános iskolai (7-10 szemeszter)
  • középiskolai (7-12 szemeszter)
  • „vegyes" képzés esetén (7-11 szemeszter)

Az osztatlan tanárképzés három éves, 180 kredites közös képzési szakasszal (szakterületenként 76 kredit és 30 kredit tanári felkészítés) indul, tehát együtt tanulnak az általános iskolai és a középiskolai tanári pályára készülők. A két szakterület szaktárgyi és szakmódszertani órái mellett pedagógiai és pszichológiai kurzusokat tartalmaz ez a modul.

A közös három éves alapozó szakasz végén a hallgatók szakosodási eljárás keretében érdeklődésüknek és tanulmányi eredményeiknek megfelelően választhatnak (azon szakok esetében, ahol erre lehetőség nyílik), hogy tanulmányaik keretében általános iskolai szakképzettséget (4+1 éves képzésben) vagy középiskolai szakképzettséget (5+1 éves képzésben) szereznek az adott szakon. (amennyiben a szakpár egyik tagján általános a másik tagján középiskolai szakképzettség megszerzése mellett dönt a hallgató un. „vegyes képzés” keretében a képzési idő 5 és fél év). 

A szakosodási eljárás idejéről és annak körülményeiről a Kar a későbbiekben ad tájékoztatást a hallgatók számára. A szakosodási eljárás eredményeképpen a hallgató vagy az általános iskolai önálló képzési szakaszban (7-10 szemeszter) vagy a középiskolai önálló képzési szakaszban (7-12 szemeszter) folytathatja tanulmányait.

PTE BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 12. számú mellékletének

AZ OSZTATLAN TANÁRSZAKOKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI

4. § (1) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

(2) Az érintett Kar az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettséghez vezető képzést nem köteles indítani, ha azon a jelentkezők száma szakonként nem éri el az 5 főt.

(3) A kérelmet azon félév szorgalmi időszaka utolsó napjáig kell benyújtani, amikor a hallgató a közös képzési szakasz követelményeit várhatóan teljesíti. A vizsgaidőszak végén a Tanulmányi Osztályok ellenőrzik, hogy a hallgató valóban teljesítette-e a közös képzési szakasz követelményeit és megkezdheti-e az önálló képzési szakaszt. A választott, általános iskolai tanári szakképzettség vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés az ajánlott tantervben meghatározott 180 kreditből 150 kredit teljesítését követő félévben kezdhető el. A tanárszak szerinti szakterületi tudásból szakonként minimum 65 - 65 kredit, a pedagógiai, pszichológiai tudásból minimum 20 kredit teljesítendő. A Karok az önálló képzési szakasz kurzusait az ajánlott tanterv szerint hirdetik meg.

Az önálló képzési szakaszban a negyedik évtől (7. szemeszter) a leendő általános iskolai tanárok még két évet, a leendő középiskolai tanárok még három évet töltenek el a képzésben.

Az utolsó év mindkét képzéstípusban szakmai gyakorlattal zárul. Ez egy rezidens jellegű, egyéni iskolai gyakorlat, melynek keretében a tanárjelölt mentortanár folyamatos irányítása mellett és gyakorlatkísérő szemináriumok támogatásával egy teljes tanévet tölt egy iskolában, ahol a szaktárgya tanítása mellett folyamatosan részt vesz az iskola mindennapi életében.

 

BTK által hirdetett OSZTATLAN TANÁRI SZAKOKközös és önálló képzési részeinek  MINTATANTERVEI

A társkarok által meghirdetett osztatlan tanári tantervek megtekinthetőek a társkarok honlapján.

 

Általános,- és középiskola formában egyaránt végezhető szakok:

 • angol nyelv és kultúra tanára,
  • KÖZÖS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ
  • KÖZÖS ÉS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ

 

 • magyartanár
  • KÖZÖS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ
   • Mintatanterv
  • KÖZÖS ÉS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ
   • Mintatanterv

 

 • német nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉPZÉSI SZAKASZ
  • KÖZÖS ÉS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ

 

 • német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ
  • KÖZÖS ÉS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ

 

 • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • KÖZÖS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ
  • KÖZÖS ÉS KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI SZAKASZ

 

 

11-12 féléves képzési formában végezhető szakok:

 • francia nyelv és kultúra tanára
  • KÖZÖS ÉS ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ

   

  • olasz nyelv és kultúra tanára

   

   

   10 féléves képzési formában  végezhető szakok.

  • etikatanár

   

  • hon- és népismerettanár

   

  • média-, mozgókép- és kommunikációtanár
  • KÖZÖS ÉS ÖNÁLLÓ KÉPZÉSI SZAKASZ

   

  Tanári felkészítés és iskolai gyakorlat (valamennyi osztatlan tanárszakos hallgató számára)