Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Pedagógus szakvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

Képzés célja

Elhivatott pedagógusokat várunk, akik szeretnék felfrissíteni eredeti szakjukhoz kapcsolódó ismereteiket, szeretnék kiegészíteni eddigi tudásukat a szakma legújabb elméleti és gyakorlati eredményeivel. A képzés eredményeképpen szakvizsgázott pedagógus végzettség szerezhető.

Pedagógus szakvizsga végzettség előnyt jelent az alábbi munkakörök betöltéséhez :
- vezető– és mentortanári (szakvezetői, munkaközösség-vezetői) munka; 
- vizsgaelnöki és szakértői teendők; 
- közoktatás-irányítási feladatok; 
- szaktanácsadói feladatok

Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alapján képesek az intézményi feladatok szervezésére, pedagógiai folyamat tervezésére, együttműködésre a pedagógus kollégákkal, szülőkkel, az oktatásirányítás különböző szintjeivel.

 

Felvételi információ / Jelentkezési feltételek

(Felhívjuk tisztelt Jelentkezőink figyelmét arra, hogy az egyes képzések bemenete a képzési terület specifikumának megfelelően az alábbi célcsoportokon belül nem mindenki számára elérhető. Ezeket a feltételeket külön jelöljük).

Felsőfokú végzettség
a)Alapképzési szakok/főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia; b) tanári oklevél

A jelentkezés határideje: 2018. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000 Ft felvételi eljárási adminisztrációs díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000
(Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés létszámkorlát miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

Képzési idő: 4 szemeszter
Képzési jellemzők: Levelező képzés, 4 félév, 360 tanóra, 120 kredit
Képzés kezdete: 2018. szeptember
Költségtérítés összege: 150.000.- Ft félévenként

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakvizsgázott pedagógus (a választott speciális ismeretkör az oklevél záradékában jelenik meg)

A képzés helyszíne: PTE BTK
Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal
Foglalkozások formája: elmélet és gyakorlat. A kurzusokat szemináriumi dolgozattal vagy kollokviummal lehet teljesíteni.

 

 

 Főbb tárgyak

A pedagógus szakvizsga képzési rendszere

A képzés két tanulmányi területre oszlik. Mindkét terület két-két félév alatt teljesíthető, mindkettő 180 órát ölel fel: Kötelezően oktatott tanulmányi terület (2 félév, 180 óra/65 kredit); Választható ismeretkörök   2 félév, 180 óra/55 kredit);

Kötelezően oktatott tanulmányterületek ismeretkörei:(180 óra, 65 kredit, ebből 10 kreditpont a szakdolgozat):

Közigazgatási vezetési ismeretek. Az iskolai szervezet és fejlesztése. Intézmény és környezete. Szakmai önismeret és önreflexió a pedagógia gyakorlatban. A pedagógus szerepei és munkatevékenységei. Európai integráció – közoktatás. Intézmény és környezete. Mérés, értékelés a közoktatásban és az iskolában. Minőségbiztosítási rendszerek és módszerek. Tanulási folyamatok tervezése, szervezése és értékelése. A pszichés fejlődés zavarai. Sajátos szükségletű tanuló, csoportok nevelése, oktatása, Iskolai mentálhigiéné. Szakdolgozat. Szigorlat.

(Azok a hallgatók, akik a 2009 –től bevezetésre került új tantervi követelmények alapján szereztek pedagógus szakvizsga végzettséget a PTE BTK-n, mentesülnek a kötelező év tanulmányi követelményeinek teljesítése alól)

A kötelezően oktatott tanulmányi területek éve szigorlattal zárul.

 

Választáson alapuló ismeretkörök: A szakirányokra történő jelentkezés létszámkorlátja 6 fő.

 1. Tantárgy- pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban.

A  tanári szakképzettséghez kapcsolódó megszerzett tudás, készségek és képességek továbbfejlesztése, az alábbi szakterületeken (szakirányú tanári végzettség megléte szükséges!):

 

 

2.  Gyakorlatvezető mentori ismeretek  (szakirányú tanári végzettség megléte szükséges!)

Gyakorlatvezető mentori ismeretek az alábbi szakokon indulnak:

 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (A képzés szakirányú éve Szekszárdon kerül megtartásra) - akkreditáció alatt (létszámkorlát: 7 fő) A végzettség megfelel a PTE partnerintézményi pályázatában meghatározott  „gyakorlatvezető mentor” feladatkör kritériumainak.
 • Gyakorlatvezető tanító (a képzés szakirányú éve Szekszárdon kerül megtartásra)- akkreditáció alatt (létszámkorlát: 7 fő) A végzettség megfelel a PTE partnerintézményi pályázatában meghatározott „gyakorlatvezető mentor” feladatkör kritériumainak.
 • Könyvtárpedagógia 

 

3. Mentor-és vezető tanári ismeretek

 • Biológia
 • Földrajz
 • Kémia
 • Magyar
 • Matematika
 • Német nemzetiségi
 • Német nyelv és irodalom
 • Testnevelés
 • Történelem
 • Újlatin nyelvek (olasz;francia,spanyol)
 • Orosz
 • Pedagógia
 • Könyvtárpedagógia

 

4. Pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek, képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök;

 

5. Tehetségfejlesztő

6. Mérés- értékelés

 

 

Pedagógus szakvizsgával összekötött önálló szakirányú továbbképzési szakok:

(részletes szakleírás az adott szak leírásánál található)

1. Roma társadalomismeret szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

2. Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

3. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

A szakképzettség alkalmazási területei:

A pedagógus szakvizsga  megléte része a pedagógus életpálya-modellben való előmenetelnek.  A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint a pedagógus III. (mestertanári) fokozat eléréséhez 14 év szolgálati idő, pedagógus szakvizsga, valamint 2. minősítő eljárás lefolytatása szükséges. 

Ezen kívül az alábbi szakterületek feladatainak ellátásában hasznosítható a képzés:

 • szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógiai intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai, továbbá
 • valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

Ezen túl alkalmazási követelmény az alábbi esetekben:

 • szaktanácsadói megbízásnál,
 • szakértői és vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételnél,
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint: (2) Logopédus és gyógytestnevelő munkakörben a közalkalmazott hat éven belül köteles a pedagógus szakvizsga letételére. 

 

További információk/Megjegyzés


Jelentkezni a PTE BTK honlapján található jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével folyamatosan lehet a nyár során. Jelentkezési határidő:  2018.06.30.

Elérhetőségek: 

Szakfelelős: dr. Mrázik Julianna docens

Koordinátor: Darányiné Knipl Mária
Tel:06-72/503-600/24991
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
e-mail:
knipl.maria @ pte.hu