Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szakdolgozat, záróvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 

A 2017/2018. tanév őszi szemeszterében a szakdolgozat leadási határideje 2017. 10. 24. kedd.

Azoknak a hallgatóknak, akik már korábban leadták szakdolgozatukat (érvényes bírálattal rendelkeznek) szintén 2017. 10. 24. a határidő a záróvizsgára jelentkezésre.

 

A szakdolgozatot 2 példányban kell leadniuk a Tanulmányi Osztályon.

Legkésőbb a dolgozat leadásával egy időben a témabejelentő lapot és a záróvizsgára, tanári képesítő vizsgára történő jelentkezés lapját, valamint az oklevél adatlapot is le kell adniuk.

A szükséges nyomtatványok a honlapunkról (www.btk.pte.hu, Hallgatóknak→Űrlapok→ Alapképzések BA űrlapjai/Mesterképzések MA űrlapjai/Hagyományos képzés űrlapjai (ezen belül találhatóak a tanári képesítésre vonatkozó űrlapok) letölthetőek. Kérjük, hogy a képzési formájuknak megfelelő (hagyományos, BA, MA) űrlapot használjanak!

A hagyományos képzésben résztvevők számára a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje is: 2017.10.24.

 

A tanári MA képzés végzős hallgatóinak a témabejelentő lap leadási határideje és a tanári záróvizsga előjelentkezési határideje (elektronikusan (e-mail-ben), 2017. október 27.

A tanári MA képzésben a tanári szakdolgozat leadási- és a tanári záróvizsga jelentkezési határideje (jelentkezési lap leadásával, a Tanulmányi Osztályon): 2017. december 1. (késedelmes leadás december 8.)

A témabejelentő nyomtatvány leadása a záróvizsga feltétele a 2017/2018. tanév őszi szemeszteréhez tartozó, januári tanári záróvizsga időszakában.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Kari Tanács határozata értelmében, a 2010/2011-es tanév tavaszi szemeszterétől a diplomamunkához csatolni kell az úgynevezett Plágium nyilatkozatot is, amelyet megtalálnak honlapunkon a Hallgatóknak -> Űrlapok -> Általános űrlapok menüpont alatt. A dolgozat eredetiségéről szóló (plágium) nyilatkozatot a szakdolgozatba köttessék bele!

Amennyiben a dolgozatot CD-n is le kell adni, akkor a dolgozatba rögzített, erre a célra alkalmas borítékban vagy műanyag tasakban helyezzék el. A CD-n magán is szerepeljen a hallgató neve, szak megnevezése, hogy minden keveredést kerülni lehessen.

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes szakdolgozat leadásra kizárólag témavezető, konzulens írásos engedélyével és napi 1000 Ft késedelmi díj befizetése mellett van lehetőségük legkésőbb október 31. keddig, tanár MA képzésben december 8.péntekig, ekkor 5000 Ft befizetéséről kell az igazolást hozniuk.

A szakdolgozat késedelmes leadásának befizetése a következő módon zajlik a jogviszonnyal rendelkezők esetében:

  1. A hallgató a saját Neptun felületén, a Pénzügyekben kiírja magának a befizetendő tételt (Pénzügyek – Befizetés – Tétel kiírása)

Mivel a „Szakdolgozat késedelmes leadása” 1000 Ft-os tétel, ezért a tételt annyiszor kell kiírni, ahány munkanap késedelemmel adják le a dolgozatot (tehát, aki október 31-ig adja le a dolgozatát, annak 5 x 1000 Ft-ot kell kiírnia saját magának.

Részletes leírás:h.neptun.pte.hu kezdőoldalon a következő file megnyitása

 

 

 

Kiírás (befizetendő pénzügyi tétel) készítése PTE 20160216.pdf

( 2016.06.19. 9:29:52 

 

 

  1. A tétel kiírása után Neptun felületről indított VPOS bankkártyás fizetéssel kiegyenlítheti a tételt VAGY az egyetemi pénztárakban befizetheti a késedelmi díjat. A befizetés végrehajtását a TO ellenőrzi.

 

 

A késedelmes szakdolgozat leadáshoz a konzulensi engedélyt a dolgozat leadásával egy időben kell bemutatniuk.

A postán érkező dolgozatok esetében a postai bélyegzőn szereplő dátum nem lehet a megadott határidőn túl.

2017.október 31. tanár MA képzésben december 8. után szakdolgozatot nem veszünk át!

 

 

Kérjük, figyeljenek arra is, hogy a Térítési és juttatási szabályzat 1. számú melléklete alapján a záróvizsga díja, hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők részére 10.000 Ft.   

 

A záróvizsgadíj rendezési lehetősége:

Lakossági folyószámlájáról átutalással

Bankszámlaszámunk: 10024003-00282716-00000000

Közlemény rovatba be kell írni: záróvizsgadíj jogviszony nélküli hallgatóknak

Nevét és EHA kódját

 

Felhívom figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akiknek le nem zárt kurzuselismertetési, átkreditálási ügyük, kurzushiányuk van, akár szakdolgozat készítésre vonatkozó kurzusfelvételük hiányzik, hagyományos (nem BA) képzésben részt vevő hallgatók esetében az abszolutórium részeként a testnevelés illetve tanári szak végzése esetén a tanárképzés elvégzését igazoló pecsétet nem szerezték be a leckekönyvükbe,  ZÁRÓVIZSGÁRA NEM BOCSÁTHATÓAK!!!!

A szükséges pecsétek pótlására, illetve a kurzuselismertetések intézésére a záróvizsgázók vizsgaidőszakának végéig, 2017. december 8-ig van idejük. Ezután erre lehetőségük nem lesz. Felmerülő problémáikkal kérjük, időben keressenek fel bennünket! Nyelvvizsga-követelmények teljesítésének igazolása a diplomaosztón részt venni szándékozó záróvizsgázóknak  2018. január 15.

Pécs, 2017. október 5.

Huszárné Mánfai Mária

a Tanulmányi Osztály vezetője

 


Záróvizsga témakörök

Alapképzések (BA)

Mesterképzések (MA)

Osztatlan tanárképzés (zárószigorlat)

Tanár MA (tanári záróvizsga)

 

Alapképzések (BA)

 

Mesterképzések (MA)

 

Osztatlan tanárképzés