Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Ráczné Faddi Erika

Ráczné Faddi Erika
NAPPALI TAGOZAT
 • Magyar BA 
 • Osztatlan magyar - …..
 • Osztatlan média-……
 • Szabad bölcsész BA (Etika, Esztétika, Filozófia, Műv.tört., Komm., Film)
 • Szociális és ifjúsági munka FOKSZ
 • Szociálpolitika MA
 • Szociális munka BA
 • Szociális munka MA
 • Szociológia BA
 • Szociológia MA
 • Tanári - 2 félév mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
2006 előtti szakok: Filmelmélet - filmtörténet, szociálpolitika, szociológus, szociális munkás

Kari HivatalTanulmányi Osztály
Iroda: D 102
Telefonmellék: 72/503-600/24637
E-mail cím: faddi.erika@pte.hu