Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Irlandisztikai Kutatóközpont

A PTE BTK Kari Tanácsa a Központ létesítését 2006. decemberben fogadta el, a Központ 2007. jan. 1. óta működik.
A központ munkájában négy BTK-s és egy TTK-s tanszék 9 munkatársa, továbbá 3 PhD hallgató vesz részt.
Koordináló: PTE BTK Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszéke
Vezetője: Dr. Habil. Kurdi Mária tanszékvezető egyetemi tanár

A Kutatóközpont céljai:

  1. Elsősorban az anglisztika szakos BA, MA képzésekben, valamint az Irodalomtudományi Doktori Iskolában az irlandisztikai tanulmányok részesedését erősíti, korszerűsíti, és más oktatási területekkel hatékonyan összehangolja. A Pécsi Tudományegyetem különböző karain és tanszékein folyó irlandisztikai tárgyú, ahhoz kötődő munkát figyelemmel kíséri, fejlesztését és koordinálását segíti, oktatói együttműködést szorgalmaz a különböző tanszékek, műhelyek között. Irlandisztikai tárgyú előadásokkal a kari, egyetemi műveltségi programok gazdagításához járul hozzá. Ösztöndíjas keretben a lehetőségek szerint ír  származású oktatót hív meg néhány hétre vagy hónapra.
  2. Különböző tanszékek oktatóinak részvételével közös kutatási projekteket szervez a következő területeken: ír-magyar-nemzetközi irodalmi, kulturális és történelmi kapcsolatok, különös tekintettel a recepcióra, fordításra, irodalmi hatásokra, kulturális, történelmi párhuzamokra. A különböző részterületeken folyamatosan publikál hazai és külföldi fórumokon, magyar és angol nyelven.
  3. A Központ rendszeresen szervez irlandisztikai témájú programokat hazai és külföldi vendégelőadók meghívásával. Tudományos ülésszakokat, nemzetközi konferenciákat rendez. Különböző források, például az Ír Nagykövetség, valamint egyéb szponzorok segítségével illetve bevonásával fejleszti a könyvtári állományt, a lehetőségek szerint új folyóiratokat és filmeket szerez be.
  4. Figyelemmel kíséri és kihasználja a releváns hazai és külföldi pályázati,  együttműködési lehetőségeket. Folyamatos kapcsolatot tart a magyarországi Ír Nagykövetséggel, az általuk rendezett kulturális és szakmai programokon aktívan részt vesz. Szakmai kapcsolatokat ápol több írországi egyetemmel, elsősorban a University College Dublin, Trinity College Dublin és Queen's University Belfast intézmények megfelelő tanszékeivel és kutatóival, a lehetőségek szerint valamelyikkel Erasmus csereprogramot hoz létre. Kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló európai és hazai kutatóhelyekkel, oktatókkal és kutatókkal, a hazai James Joyce Társasággal, Irlandisztikai Társasággal (HUSIS), az IASIL, ISTR, International Swift Society és EFACIS nemzetközi irlandisztikai szervezetekkel.  

Részletes ismertető (angol nyelven) 

Vezető: 
az MTA doktora/Dsc
professor emerita
72/503 600/24677