Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport

2004 tavaszán alakult meg a PTE BTK a Multidiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században történettudományi doktori program támogatásával, a programvezető Ormos Mária akadémikus javaslatára, jelenleg a Történettudományi Intézet keretében működik.

A kutatócsoport a doktori program és az intézet tudományos műhelyeként, autonóm kutatók és oktatók szabad társulásaként jött létre, azzal a céllal, hogy a régióban dolgozó és a korszakkal foglakozó ruszista-szovjetológus kollégák munkáját összehangolja, számukra konzultációs és publikációs fórumot biztosítson, hozzájáruljon a szakmai utánpótlás neveléséhez, konferenciák, sajtóbemutatók szervezésével erősítse a tudományos nyilvánosságot, létrehozza a ruszisztikai-szovjetológiai kutatások egy vidéki központját, végül az egyéni próbálkozásoknál hatékonyabbá kívánta tenni a tudományos műhely keretében történő pályázati tevékenységet is.

A kutatócsoport alapító vezetője Bebesi György PhD, habilitált egyetemi docens, helyettese Kolontári Attila PhD, egyetemi adjunktus. Harsányi Iván kandidátus, professzor emeritus kezdetben társelnöki, majd a csoport döntése alapján örökös tiszteletbeli elnöki minőségben működik közre. Oktatók még a szervezeten belül a ruszisztikát ún. „második” kutatási területként művelő kollégák, Vonyó József PhD, habilitált egyetemi docens, illetve Surányi Róbert kandidátus, habilitált egyetemi docens. Az utánpótlás tagjai közül említhető Bátori Zsolt PhD jelölt, illetve Polgár Tamás doktorandusz, a fiatal tehetséges kültagok közül Seres Attila PhD, tudományos munkatárs Budapestről, a francia Boris Trechniewsky csatlakozásával a kutatócsoport pedig nemzetközivé vált. A felsoroltakon kívül néhány tehetséges, orosz témával foglalkozó, abból szakdolgozó, a nyelvet tanuló, doktoranduszi ambíciókat dédelgető egyetemi hallgató a tagja, ők első szárnypróbálgatásaikat végezhetik a műhelyen belül. (Közülük Kakasy Bernadett végzős egyetemi hallgató nemrég harmadik díjat nyert a Ruszisztikai Alapítvány által kiírt „Az év orosz dolgozata” pályázaton”)

A MOSZT együttműködik mind egyetemen belül, mind pedig az universitas falain kívül más hasonló profilú műhelyekkel, így egyetemen belül a Kelet-Európa és a Balkán története és kultúrája Intézettel, az MTA Regionális Bizottságának Közép és Kelet-Európa Munkabizottságával, országosan pedig a Magyar Ruszisztikai Intézettel, illetve az Orosz-magyar Akadémiai Történész Vegyesbizottsággal.

A munkacsoport eddigi tevékenysége során két konferenciát rendezett, az elsőt, amely rögtön nemzetközi lett 2005 őszén, az első orosz forradalom 100 éves évfordulója alkalmából ’Önkényuralom, alkotmányosság, forradalom’ címmel, a másikat pedig 2007 tavaszán az 1917-es forradalom 90. évfordulója tiszteletére „Utak és alternatívák” címmel. Ezenkívül, több könyvbemutatót, sajtótájékoztatót, kisebb pályázatot bonyolított le működése során, nagyobb rendezvényei közül említhető a Külügyi Társasággal közösen szervezett belorusz nagykövetségi látogatás is, 2007 tavaszán.

A csoport infrastruktúrája, logisztikája még hiányos, helységül a programvezető irodája szolgál, ezen s egy nyertes csoportos OTKA pályázat változtathatna, amely a közeljövő egyik fő célkitűzése.

A műhely új kiadványsorozatot indított útjára „MOSZT-Könyvek” címmel, amelynek első kötete a 2005-ös konferencia anyagát foglalja össze, második kötete, egy forráskiadvány, 2008 november végén látott napvilágot, illetve készül Seres Attila önálló monográfiája, és szerkesztés alatt áll a 2007-es konferencia anyaga. is. A csoport tagjai publikációk során feltüntetik, hogy a MOSZT kutatói műhelyhez tartoznak.

Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/23504