Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Nappali tagozat

Cím: 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. D épület 1. emelet, D 102
Telefon: 
72/503-600/
Munkatársak: 
ügyvivő szakértő
NAPPALI TAGOZAT
 • Anglisztika BA
 • Anglisztika MA
 • Filozófia MA
 • Klasszika-filológia MA
 • Magyar nyelv és irodalom MA
 • Ókori nyelvek és kultúrák (Klasszika-filológia) BA
 • Osztatlan tanári angol - ...
 • Romanisztika-spanyol BA
 • Romológia BA
 • Romológia MA
 • Tanári - 5 félév latintanár
 • Tanári - 5 félév magyartanár
 • Tanári - 5 félév romológiatanár
2006. előtti szakok: alkalmazott nyelvészet, angol, filozófia, hungarológia, latin, magyar, romológia, spanyol
72/503-600/24164
ügyvivő szakértő
NAPPALI TAGOZAT
 • Esztétika MA
 • Germanisztika (német nemzetiségi) BA
 • Germanisztika (német) BA
 • Horvát nyelv és irodalom  MA
 • Néprajz BA
 • Néprajz MA
 • Néprajz, orosz, pedagógia
 • Neveléstudomány MA
 • Osztatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára-…
 • Osztatlan német nyelv és kultúra tanára-…
 • Pedagógia BA
 • Pszcihológia MA
 • Romanisztika (olasz) BA
 • Szlavisztika (horvát) BA
 • Szlavisztika (orosz) BA
 • Tanári  - horvát- és nemzetiségihorvát-tanár
 • Tanári - 3 félév orosztanár
 • Tanári - 5 félév német- és nemzetiséginémet-tanár
 • Tanári - 5 félév olasztanár
 • Tanári - 5 félév pedagógiatanár
 • Társadalmi tanulmányok BA
2006 előtti szakok: esztétika, horvát, német, német nemzetiségi
72/503-600/24224
ügyvivő szakértő
NAPPALI TAGOZAT
 • Osztatlan tanári történelem - …
 • Pszichológia BA
 • Régészet BA
 • Régészet MA
 • Tanári - 2/5félév történelemtanár
 • Történelem BA
 • Történelem MA
2006 előtti szakok: pszichológia, régészet, történelem
72/503-600/24177
igazgatási ügyintéző
NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT
 • Közösségszervezés levelező,nappali
 • Informatikus könyvtáros BA levelező,nappali
 • Informatikus könyvtáros MA
 • Andragógia BA levelező,nappali
 • Andragógia MA
 • Emberi erőforrás tanácsadó MA nappali,levelező
 • Kulturális mediáció levelező
 • Könyvtártudomány nappali,levelező
 • Kulturális örökség tanulmányok MA
 • Közösségszervezés levelező,nappali
 • Könyvtárostanár levelező
 • Emberi erőforrások
 • Pedagógus szakvizsga
 • Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga 
 • Roma társadalomismereti szakterületen pedagógus szakvizsga
 • Gyakorlatvezető mentortanár
 • Bibliterápia
 • Közoktatási vezető
72/503 600/22558
igazgatási ügyintéző
NAPPALI TAGOZAT
 • Magyar BA 
 • Osztatlan magyar - …..
 • Osztatlan média-……
 • Szabad bölcsész BA (Etika, Esztétika, Filozófia, Műv.tört., Komm., Film)
 • Szociális és ifjúsági munka FOKSZ
 • Szociálpolitika MA
 • Szociális munka BA
 • Szociális munka MA
 • Szociológia BA
 • Szociológia MA
 • Tanári - 2 félév mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
2006 előtti szakok: Filmelmélet - filmtörténet, szociálpolitika, szociológus, szociális munkás
72/503-600/24637