Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szociális Innovációs-, Értékelő- és Kutatóközpont

A Szociális- Innovációs- Értékelő- és Kutató Központ 2008-ban, nagy-britanniai mintát követve jött létre azzal a céllal, hogy a hazai innovációk szociális vonatkozásainak értékelését biztosítsa. A folyamatosan és gyorsan változó külső feltételrendszer kihívásaira rugalmas válaszokat kimunkálni igyekvő döntéshozók új modelljeinek létjogosultságát független értékelő kutatások támaszthatják alá. A kutatások segíthetik a programok „finomhangolását" vagy adekvát reformját. A megújulást feltételező társadalmi-gazdasági válsághelyzetekben az értékelő kutatások különösen fontos szerephez jutnak.

A SZINEK tevékenysége során hangsúlyozza a megbízó(k), kliensek és a kutatók közötti alapvető érdekközösséget. A kutatás során szisztematikusan, az értékelésben érintettek számára is követhetően, átláthatóan és érthetően alkalmazott tudományos módszerek segítségével felmérjük az adott program tervezésének, megvalósulásának minőségét, a fejlesztés hatásait. Részletes információkat adunk a megbízóknak és más érintetteknek, hogyan fejleszthetik tovább saját projektjüket. Az eredmények közzététele segíti az innováció kiterjesztését, megismétlését.

2008-2011 között a kutatóközpont a szűkebben értelmezhető szociális területre fókuszált. Szociális vonatkozása azonban bármilyen emberi tevékenységnek van. A szociális tényezők figyelmen kívül hagyása más szempontból értékes modellek nem megfelelő működéséhez vezethet, és így kockáztathatja az adott projekt fenntarthatóságát. A nagy-britanniai Social and Health Evaluation Unit (Chester University) példáját követve, a jövőben szeretnénk kiterjeszteni értékelő tevékenységünket mindazokra a területekre, ahol a szociális vonatkozások kiemelt szerepet játszanak (egészségügy, oktatás, környezetvédelem, közszolgáltatások, közbiztonság, új beruházások társadalmi fogadtatása stb.).

A kutatóközpont egyetemi háttere a magas színvonalú munka záloga. Hallgatóink bevonása az egyes feladatokba a kutatómunkát költséghatékonyabbá teszi, és a képzési célokat is jól szolgálhatja. További előny minden résztvevő számára, hogy a kutatások, együttműködések során eleven és sűrű kapcsolati hálózat alakul ki a különböző szektorok és ágazatok között.

Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes, tanszékvezető, mb. központvezető
72/503 600/23518