Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Szociológia Tanszék

Cím: 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16. E 25
Telefon: 
72/503 650/28204
Vezető: 
habilitált doktor
egyetemi docens
tanszékvezető
72/503 600/28203
Titkárság: 
igazgatási ügyintéző
Szociológia Tanszék
72/503 600/28204
Munkatársak: 
PhD
adjunktus
tudományos titkár
72/503 600/28211
PhD
adjunktus
72/503 600/28214
PhD
adjunktus
72/503 600/28209
habilitált doktor
egyetemi docens
72/503 600/-
habilitált doktor
egyetemi docens
pályázati és kapcsolati dékánhelyettes
72/503 600/28205
PhD
adjunktus
72/503 600/28206
az MTA doktora/Dsc
egyetemi tanár
doktori iskola vezetője
72/503 600/28216
Tudomány kandidátusa/CSc
egyetemi tanár
72/503 600/28216
PhD
adjunktus
72/503 600/28212
tudományos munkatárs
72/503 600/
habilitált doktor
72/503 600/28216
tanársegéd
72/503 600/
tudományos segédmunkatárs
72/503 600/