Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tankönyvkutató Műhely

A kutatóközpont neve magyarul és angolul 

Tankönyvkutató Műhely

Centre for Textbook Research

A kutatóközpont honlapja, internetes elérhetősége   
A kutatóközpont célja, leírása 

Magyarországon a tankönyvelméleti kutatások és a nyomában járó fejlesztések több helyen (pl. EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, közgyűjtemények, egyetemi tanszékek) folynak. Jellemzően egy-egy tankönyvkutató köré csoportosulnak azok a pedagógiai szakemberek (kutatók, fejlesztők, szerkesztők, doktoranduszok, tanárok), akik a tankönyvek kutatás alapú fejlesztésében tevékenykednek.

Pécsett a PTE BTK Történettudományi Intézetben, illetve „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában folynak tankönyvelméleti kutatások. A Tankönyvkutató Központot érintő projektek lehetőséget biztosítanak a központ tagjai – kiemelten pedig az egyetemi és PhD hallgatók – számára a különböző kutatási projektekben szerzett tapasztalatok, illetve a kutatási eredmények konferenciákon, publikációkban történő közös, vagy egyéni közlésére. Eddig négy jelentősebb kutatási projekt futott 2009 és 2015 között, amelyben a Tankönyvkutató Központ valamennyi tagja részt vett. A kutatási eredmények közzététele rangos publikálási lehetőséget biztosított a fiatal, kezdő kutatók számára.

A Tankönyvkutató Központ együttműködik kari intézetekkel, például a Neveléstudományi Intézet vagy a Történettudományi Intézet oktató-kutatóival, továbbá más doktori iskolákkal is. 

A kutatóközpont vezetője 

Dr. Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes

PhD, Habil, egyetemi tanár

A kutatóközpont vezetőjének egyetemi vagy saját honlapja, MTMT oldala, doktori.hu oldala  

doktori.hu oldal:

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=2862

MTMT oldal:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

A kutatóközpont oktató-kutató tagjai 

Dr. Fischerné Prof. Dr. Dárdai Ágnes, PhD, Habil, egyetemi tanár

MTMT: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Dr. Molnár-Kovács Zsófia, PhD, egyetemi adjunktus

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Márhoffer Nikolett, egyetemi tanársegéd

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Dr. Dévényi Anna, PhD, egyetemi adjunktus

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Dr. Gőzsy Zoltán, PhD, Habil, egyetemi docens

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Dr. Kaposi József, PhD, Habil

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

 

Méreg Martin, könyvtáros

MTMT:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cit...

A kutatásban résztvevő doktori hallgatók Fehér Gabriella, Gönczöl Enikő, Gyertyánffy András, Gyovai Ágnes, Kovács Tibor, Makk Gábor, Máténé Homoki Tünde, Szabó Hajnalka, Szalacsi Alexandra, Szekeres Nikoletta, Varga Attila
A kutatóközpont legjelentősebb publikációi 

F. Dárdai Ágnes (2016): A tankönyvfejlesztés lehetőségei és irányai. In: Indri Dániel Janisz – Nagy-Király Vivien (szerk.): Megújuló tankönyv. Konferenciakötet. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Bp. 41-54.

 

F. Dárdai Ágnes – Dévényi Anna (2015): A tankönyvkutatás trendjei 2000 után a nemzetközi és a magyar szakirodalom tükrében. In: Bánkuti Zsuzsa – Lukács Judit (szerk.): Tanterv, tankönyv, vizsga. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest. 57-84.

 

Dárdai Ágnes – Dévényi Anna – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia (2015): Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés II. A nemzetközi tankönyvelméleti kutatások elméleti és módszertani kérdései. In: Történelemtanítás. (L.) Új folyam VI. 1-2. sz.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2015/07/06_...

 

Fischerné Dárdai Ágnes – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia – Szücs-Rusznak Karolina (2015): Tankönyvek, taneszközök a nevelés történetében. Comeniustól a kísérleti tankönyvekig. In: Vörös Katalin (szerk.): Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben. Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/13/

 

Dárdai Ágnes – Dévényi Anna – Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia (2014): Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön. A nemzetközi tankönyvelméleti kutatások intézményei, műhelyei. In: Történelemtanítás. (XLIX.) Új folyam V., 2-4. sz.

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2014/12/05_...

 

Dévényi Anna – Gőzsy Zoltán (2014): Szempontok a történelemtankönyvek dekódolásához. In: Csóka-Jaksa Helga – Schmelczer-Pohánka Éva – Szeberényi Gábor (szerk.): Pedagógia – Oktatás – Könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 12. Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont, Pécs. 145-166.

 

Fischerné Dárdai Ágnes – Molnár-Kovács Zsófia (2013): A hazai tankönyvkiadók digitális tananyagkínálatának feltérképezése – Fejlesztési standardok, jövőbeli tendenciák. In: Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk.): Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. II. kötet. PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs. 53-63

A kutatóközpont külső kapcsolatai PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, PTE BTK Történettudományi Intézet, EKE Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottsága Neveléstörténeti Munkabizottsága, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság II. Filozófia-, Történettudomány és Néprajztudományok Szakbizottsága Pedagógiai Munkabizottsága, Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung
A kutatóközpont tehetséggondozói tevékenysége 

A Tankönyvkutató Műhelyhez kötődő kutatási projektek:

 

2015. – TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 „A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, taneszköz és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése" c. kiemelt projekt

 

2013. – TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 számú (XXI. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció) II. szakasz kiemelt projekt „Tartalmi fejlesztések” c. alprojekt

 

2011. – A Nemzeti Tankönyvkiadó által támogatott „A hazai digitális tananyagok tartalmának változásai” c. projekt

 

2009. – Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott „Az interaktív táblákhoz készített digitális tananyagok számbavétele, rendszerezése, a fejlesztések jellemző irányainak bemutatása és értékelése” című projekt

 

 

Konferencia-szereplések, szakmai rendezvényeken való részvétel:

 

2017. nov. 9. Tankönyvpolitikai szempontok a tankönyvek, tankönyvszerzők, tankönyvengedélyező hatóságok történetének kutatásában c. szimpózium előadásai. Elhangzottak: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián, Nyíregyházán.

 

2016. dec. 9. A PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolája bemutatkozása: Tankönyvkutató Műhely c. szimpózium előadásai. Elhangzott: Hazai műhelyek – nemzetközi kapcsolatok c. nemzetközi konferencián, Pécsett. Vezette: Fischerné Dárdai Ágnes

 

2013. máj. 9. Molnár-Kovács Zsófia – Márhoffer Nikolett: A digitális tananyagok kutatása a pécsi bölcsészkar Tankönyvkutató Műhelyében c. előadás. Elhangzott: Autonómia és felelősség – Tanulásközpontú pedagógusképzés c. konferencián, Pécsett.

 

2013. márc. 22. Molnár-Kovács Zsófia: A hazai digitális tananyagkínálat feltérképezése a kiadói fejlesztések tükrében c. előadás és szekcióvezetés. Elhangzott: Tehetségnap c. szakmai napon, Pécsett.

 

2012. máj. 22. Fischerné Dárdai Ágnes – Molnár-Kovács Zsófia: A hazai tankönyvkiadók digitális tananyagkínálatának feltérképezése – Fejlesztési standardok, jövőbeli tendenciák. Elhangzott: „Iskola a társadalmi térben és időben III.” HuCER (Hungarian Conference on Educational Research) c. nemzetközi tudományos konferencián, Pécsett.

 

2011. dec. 2. Márhoffer Nikolett – Molnár-Kovács Zsófia – Vörös Katalin: A digitális tananyagok tartalmának változásai. Elhangzott: A módszertani megújulás lehetőségei, - különös tekintettel az információs kommunikációs technológia alkalmazására c. szakmai napon, Pécsett.

 

2011. okt. 13. Fischerné Dárdai Ágnes – Molnár-Kovács Zsófia: A hazai digitális tananyagok tartalmának változásai (Olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal) c. előadás. Elhangzott: Modern technológia a közoktatásban c. konferencián, Pécsett.