Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tanári mesterképzéseink (MA)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Néhány szó a képzésről

/tovább a meghirdetésekre/

2017-ben megváltozott a tanárképzés rendszere. Eddig a bolognai osztott képzési rendszerben mesterképzésben szerezhettek tanári oklevelet azok,

 

- akik alapszakot (BA) végeztek (ők a főszakjuk és a minor szakjuk szerinti kétszakos képzésben)

- és azok is, akik már rendelkeztek tanító vagy tanári vagy diszciplináris egyetemi vagy mesterszintű diplomával.

 

2017-től az osztatlan tanárképzésben lehet tanári oklevelet szerezni:

- Érettségi után a 10-11-12 féléves szakpárokra jelentkezhetnek a diákok, lsd. itt.

- Azok számára, akik már rendelkeznek valamilyen tanári oklevéllel, vagy diszciplináris egyetemi vagy mester oklevéllel, szintén nyitott ez a lehetőség, ők egyszakos képzésre is jelentkezhetnek, melyet ebben a rendszerben is mesterszaknak hívnak. Ezen az oldalon nekik nyújtunk tájékoztatást.

 

A jelentkezés feltétele: a korábbi képzési rendszerben szerzett egyetemi szintű bölcsész-oklevél (vagy diszciplináris mesterképzésben szerzett oklevél), illetve tanári vagy tanító oklevél, az adott mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben (KKK, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) meghatározottak szerint.

Költségek: Amennyiben Ön eddigi felsőoktatási tanulmányai során még nem használt el 12 állami ösztöndíjas / államilag finanszírozott félévet, akkor még jogosult "ingyenes" képzésre. Az önköltséges képzés ára 330.000 Ft/félév. 

A képzés a jelentkező előtanulmányaitól függően 2-4-5 féléves időtartamú, 60 - 120 - 150 kredit értékű (kreditkiosztás)

diploma kiadásának feltétele továbbá egy középfokú komplex (B2) nyelvvizsga az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből. Előbbiek közé tartozik a bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd; utóbbiak közé az angol, arab, francia, mandarin kínai, orosz és spanyol. (2017. jan. 3.)

A nyelvi tanárszakok esetében a bemeneti feltételek közé tartozik egy C1-es komplex nyelvvizsga a célnyelvből, kivéve a romológiatanár szakot, ahol B2 a követelmény.

A mesterképzésben kiadott tanári oklevelek angol nyelvű jelölése Master of Education (rövidítve: MEd).

Ezeket a képzéseket csak levelező munkarendben hirdetjük.

 

 

A felvételi vizsga neve: szakmai és motivációs beszélgetés. Részei: alkalmassági beszélgetés (ez alól a pedagógus végzettségűek, azaz tanítók és tanárok mentesülnek) és szakmai és motivációs beszélgetés.

A vizsga alkalmassági részét csak azoknak kell teljesíteniük, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

  

A 2018/19. tanévre meghirdetett tanári mesterszakjaink és felvételi témaköreik

Vizsgaidőpontjaink

 

                                     Felkészülési segédlet
Szakok  Szakir. előtanulmányok nélkül érkezőknek
(4 v. 5 féléves képzési idő)

Szakir. előtanulmányokkal érkezőknek
(2 v. 4 féléves képzési idő)

 
Etikatanár Szaktárgyi vizsgarészhez Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Filozófiatanár Szaktárgyi vizsgarészhez Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Francia nyelv és kultúra tanára Szaktárgyi vizsgarészhez Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Hon- és népismerettanár Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Horvát- és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Könyvtárostanár Szaktárgyi vizsgarészhez  Motivációs vizsgarészhez 
Latin nyelv és kultúra tanára Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Magyartanár Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Média-, mozgókép- és kommunikációtanár      Szaktárgyi vizsgarészhez Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Német- és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

 

Szaktárgyi vizsgarészhez

 

Szaktárgyi vizsgarészhez

Motivációs vizsgarészhez  
Német nyelv és kultúra tanára
Olasz nyelv és kultúra tanára    Szaktárgyi vizsgarészhez Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Pedagógiatanár ebben a formában nem hirdethető Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Romológiatanár Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára Szaktárgyi vizsgarészhez Motivációs vizsgarészhez 
 

 

Pontszámítás és felvételi vizsga

A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével kell kiszámítani.

Tanulmányi pontok (max. 45 pont)

A jelentkező alapszakon vagy a régi képzési szerkezet szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű képzése során nyújtott tanulmányi teljesítményét az alábbi táblázat szerint értékelik:

oklevél minősítése tanulmányi pont
jeles 45
36
közepes 27
elégséges 18

Felvételi vizsgapontok (max. 45 pont)

Tanári mesterszakon a szóbeli felvételi vizsga szakmai és motivációs beszélgetésből áll.

Az adott szakképzettségre irányuló szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkező - a magával hozott egy oldalas vázlat alapján (kb. 10 percben) - kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját (idegennyelv-tanár szakokon az adott nyelven folyik a vizsga, tehát ajánlott a vázlatot is idegen nyelven írni). A vázlatot a felelet megkezdése előtt le kell adni a vizsgabizottságnak. A szóbeli felvételi vizsgán a szakterületi ismereteket, tájékozottságot és a tanári pályára való alkalmasságot egyaránt bizonyítania kell a jelentkezőnek, ehhez szakonként felkészülési segédletet adunk (lsd. feljebb, "Felkészülési segédlet a szaktárgyi beszélgetéshez").

A vizsga kiegészül egy alkalmassági vizsgarésszel azoknál, akiknek nincs pedagógus végzettségük. A pedagógus végzettségűek mentesülnek a vizsga alkalmassági része alól, azonban a szakmai és motivációs beszélgetés alól nem. Erre kapják ugyanis a felvételi pontszámot. Tehát mindenkinek részt kell vennie a felvételi vizsgán, mert csak így lesz pontszáma, ami a felvételi döntés alapját képezi.

A felvételi vizsgáért a Kar minden szakján egységesen 4.000 forint különeljárási díjat állapított meg. 

Többletpontok (max. 10 pont)

1. Nyelvvizsga

Kizárólag egy, államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú C típusú nyelvvizsgáért nem adható pont. További nyelvvizsgáékért az alábbiak szerint jár többletpont:

a) szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

b) második nyelven tett középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

c) szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

d) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 2 pont

e) második nyelvből tett szakmai középfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

f) második nyelvből tett felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 4 pont

g) második nyelvből tett szakmai felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén: 6 pont

Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén rendelkező akkor jogosult többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a C típusú nyelvvizsgát letenni.

Harmadik és további nyelvből tett nyelvvizsgáért többletpont a második nyelven tett nyelvvizsgával azonos módon adható.

Amennyiben a jelentkező idegen nyelv műveltségi területen tanári szakképzettséget eredményező képzésre felvételizik, az adott jelentkezési helyén, az adott célnyelven letett bármely nyelvvizsgáért többletpont nem adható, kivéve, ha a bemeneti feltételek felsőfokú nyelvvizsga meglétét nem követelik meg.

 

2. Esélyegyenlőség (korábban: előnyben részesítés, maximum 6 pont adható az alábbiak szerint):


A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult.

Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 2 többletpontra jogosult.

 

3. Szakmai tevékenység

Az Országos Tudományos diákköri Konferencián elért legalább harmadik helyezésért 4 többletpont jár.

 

4. Kiemelkedő szakmai tevékenység (maximum 4 többletpont adható az alábbiak szerint):

a) szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai, legalább 2 éves, hivatalosan (munkaviszony-igazolással) igazolt gyakorlat: 2 pont

b) korábban elnyert pedagógiai/szakmai ösztöndíjak és pályázatok: 2 pont

c) pedagógiai/szakmai szervezetben való tevékenység: 2 pont

d) pedagógiai/szakmai publikációs tevékenység, konferencia-előadás (kivéve TDK, OTDK konferencián): 2 pont

e) pedagógiai/szakmai folyóiratban megjelent publikáció: 2 pont

f) OTDK-n bemutatott, de helyezést el nem ért dolgozat: 2 pont

 A fentieket igazoló dokumentumokat kérjük a felvételiztető bizottságnál leadni!