Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Tanfolyamok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Jelnyelvi-interkulturális kommunikációs szakértő
akkreditált felnőttképzési program

Képzési tájékoztató

Miért jött létre a képzés?

Ma Magyarországon elenyészően kevés a jelnyelvről, a siketségről, a kommunikációs akadálymentességről átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek száma, bár a jelnyelvi törvény a magyar jelnyelvet önálló nyelvként, a jelnyelvhasználók közösségét pedig nyelvi-kulturális kisebbségként ismeri el. Szakemberek híján a legtöbb esetben az akadálymentesség biztosítása nehezen-, vagy egyáltalán nem megoldott, például közhivatalokban, iskolákban, egészségügyi ellátásban, turizmusban, stb.

Kiknek ajánljuk a képzést?

Leendő (vagy már gyakorló) tanároknak, orvosoknak, pszichológusoknak, mérnököknek, jogászoknak, kommunikációs szakembereknek, nyelvészeknek, szociológusoknak, színészeknek, ügyfélszolgálati dolgozóknak, idegenvezetőknek és mindenkinek, akit érdekelnek a kommunikáció nem-verbális csatornái, a jelnyelvek és a jelnyelvi kultúra.

Kik azok a jelnyelvi-interkulturális kommunikációs szakértők?

Olyan szakemberek, akik a jelnyelvhasználókat nyelvi-kulturális kisebbségként szemlélik és ehhez átfogó ismeretekkel rendelkeznek az interkulturális kommunikáció mibenlétéről. Képesek közvetítői szerepet ellátni jelnyelvhasználók és hangzó nyelvet használók között, a szakmájukhoz kapcsolódóan alapvető információkat adni és fogadni magyar jelnyelven. Részt vesznek az info-kommunikációs szempontból akadálymentes környezet tervezésében, kialakításában. Magasan fejlett non-verbális kommunikációs képességeik segítségével bármilyen (nem csak jelnyelvi) kommunikációs helyzetben hatékonyan, meggyőzően tudnak részt venni.

Hol és hogyan lehet hasznosítani ezt a végzettséget?

 • közszolgáltatásokban, erre a szolgáltatást nyújtót törvény kötelezi: például az oktatásban, az egészségügyi ellátás során
 • bármilyen intézményben, (hivatalokban, szállodákban), ahol jelnyelvhasználók és hangzó nyelvet használók kommunikálhatnak egymással
 • bármilyen (nem csak jelnyelvi!) kommunikációs helyzetben, legyen szó üzletkötői-, protokoll- vagy, médiatanácsadói tevékenységről
 • kutatásban és a felsőoktatásban

Milyen tantárgyakból áll a képzés?

 • Jelnyelvi kommunikáció és akadálymentesség
 • Ismeretek a siketség tárgyköréből
 • Siketek a társadalomban
 • Pszichológia és hallássérülés
 • Protokoll és etikett
 • Jelnyelvek interkulturális - nyelvészeti szemmel
 • Konfliktuskezelés
 • A mediáció alapjai

Mit kell tudni a képzésről?

A képzésen való részvétel feltétele az érettségi. Tervezet időtartama: 2015. szeptember - 2016. február. A képzés akkreditált felnőttképzés kereteiben zajlik, záródolgozat megírásával, és annak védésével zárul. Képzési napok: csütörtök délutáni és pénteki időpontok. A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A tanfolyam önköltséges. Részletfizetésre van lehetőség.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 24.

További információ a szalteleki.peter@gmail.com e-mail címen kérhető.

Jelentkezési lap