Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.