Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

A hely embere – az ember „helye” Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága Városés
Helytörténeti Munkabizottsága,
a Magyar Történelmi Társulat és
a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára
tisztelettel meghívja
a Magyar Tudomány Ünnepe keretében
és
az elsõ magyarországi egyetem alapításának
650. évfordulója alkalmából
rendezett
 
A hely embere – az ember „helye”
Emberközpontú történetírás – helytörténeti kutatás
címû módszertani konferenciára.
 
 
A konferencia nyilvános, a részvétel ingyenes.
 
PROGRAM
 
November 29.
 
 
16. 00 Köszöntõk
Dr. Font Márta, egyetemi tanár, a Pécsi
Akadémiai Bizottság alelnöke
Dr. Berke Gyula, egyetemi docens, a
Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese
Elnök: Lengvári István
 
16.20 Keszei András (PhD, egyetemi adjunktus,
Pázmány Péter Tudományegyetem – Budapest)
Felejtés, társadalom, történelem
 
16.40 Gõzsy Zoltán (PhD, egyetemi docens,
PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
A lokális társadalom kutatásának lehetõségei
17–18. századi települések esetében
 
17.00 Szakál Imre (PhD, fõiskolai docens, II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
– Beregszász)
Az elsõ világháborút követõ hatalomváltás
egy nem mindennapi életút alapján. Stéfán
Ágoston története.
 
17.20 Kaposi Zoltán (az MTA doktora, egyetemi tanár,
PTE Közgazdaságtudományi Kar – Pécs)
A nagybirtok és a birtokos szerepe egy falu életében
 
17.40 Varga Zsuzsanna (az MTA doktora, egyetemi tanár,
ELTE Bölcsészettudományi Kar – Budapest)
Források és módszerek a kollektivizálás utáni falusi
életviszonyok történeti vizsgálatához
 
18.00–18.30 Vita
 
November 30.
 
 
Elnök: Pilkhoffer Mónika
9.00 Varga Szabolcs (PhD, fõiskolai tanár, Pécsi
Püspöki Hittudományi Fõiskola – Pécs)
Egy hódoltsági város keresztény társadalmának
rekonstrukciója török források alapján
9.20 Tilcsik György (PhD, ny. levéltár-igazgató –
Szombathely)
A kézmûvesek számának és összetételének változásai
Szombathelyen a 19. század elsõ felében.
Kutatás-módszertani problémák és további
kutatási lehetõségek.
 
9.40 Vonyó József (az MTA doktora, c. egyetemi
tanár, PTE Bölcsészettudományi Kar
– Pécs)
A helytörténeti kutatás szerepe a biográfi
aírásban
10.00 Lengvári István (történész, levéltár-igazgató,
PTE Egyetemi Levéltár – Pécs)
Az intézménytörténet szerepe a helytörténetírásban
– a 650 éves pécsi felsõoktatás
példáján
 
10.20 Vita
10.40 Kávészünet
 
Elnök: Vonyó József
11.00 Bayer Árpád (történész, PhD hallgató,
ELTE Atelier – Budapest)
A helytörténész szerepe(i) a helyi társadalomban
 
11.20 Bánkuti Gábor (PhD, egyetemi docens,
PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
Dévényi Anna (PhD, egyetemi adjunktus,
PTE Bölcsészettudományi Kar – Pécs)
A helyi lakosság bevonása a helytörténeti
források feltárásába. A Pécs8 program tapasztalatai
 
11.40 Feiszt György (ny. fõlevéltáros – Szombathely)
Szakmai és politikai érdekek találkozása és
ütközése a települési monográfi ák készítése
során – Szombathely példáján
 
12.00 Halász Imre (kandidátus, fõiskolai tanár,
BGE Gazdálkodási Kar – Zalaegerszeg)
A polgármester és az önkormányzat szerepe
a helytörténeti kutatás generálásában
– Zalakaros példáján
 
12.20 Vita
 
12.50 Összegzés
Esemény dátuma: 
2017. november 29. 16:00 - 2017. november 30. 13:00
Esemény helyszíne: 
MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának székháza Pécs, Jurisics Miklós u. 44.
Kategória: 
Konferencia

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.