Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Demeter Tamás A társadalom zenei képe - A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága, Irodalomelméleti Munkabizottsága

valamint a Művészetek és Irodalom Háza (ZsÖK)

 

Tisztelettel meghívja Önt

 

Az irodalomtudomány műhelyei program keretében

 

2017. november 21-én (kedden) 18 órakor

a  Művészetek és Irodalom Háza Breuer Marcell termébe

(Pécs, Széchenyi István tér 7-8, 7621)

 

 

Demeter Tamás

A társadalom zenei képe - A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya

(Rózsavölgyi és Társa kiadó, 2017)

című kötetének bemutatójára, a szerzővel

 

Erdősi-Boda Katinka és Orbán Jolán beszélget

 

A kötet a 20. századi magyar zeneesztétika egy lehetséges narratíváját kínálja: megmutatja, hogy a zeneesztétika mint cseppben a tenger illusztrálja a magyar filozófiatörténetben domináns szociologizáló hagyomány alakulását. E történetet a szerző a 20. században egymásra torlódó szociologizáló filozófiai módszertanok vezérfonalára fűzve beszéli el, és azt vizsgálja, hogy miként kapcsolódnak a zeneesztétikai kérdések koruk általános filozófiai problematikájához. E történet a pozitivizmus, a szellemtörténet, a marxizmus és a posztmarxizmus csomópontjai köré szerveződik – anélkül azonban, hogy szakadozott lenne.  A szerző amellett érvel, hogy a fogalmiság valamint a módszertanok különbözősége ellenére a csomópontok között személyek, problémák és olykor értékelések is, olyan kontinuitást teremtenek, amely a 20. század magyar eszmetörténetében éppoly ritka, mint a társadalomtörténetében. A kötet azonban nem pusztán egy történetileg értékes hagyomány kanonizálására tesz javaslatot, hanem arra is rámutat, hogy ez az örökség továbbra is megvitatásra méltó filozófiai és szociológiai kérdések és válaszok megfogalmazására inspirál.

 

Demeter Tamás (filozófus) az MTA doktora, PhD fokozatait a Cambridge-i Egyetemen és a BME-n szerezte. Jelenleg a PTE BTK Szociológia Tanszékének és az MTA BTK Filozófiai Intézetének munkatársa, ahol az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportjának vezetője. A Pro Scientia Érem, az Akadémiai Ifjúsági Díj és a Talentum Díj kitüntetettje.

 

Erdősi-Boda Katinka (zenekritikus) a Szent István Király Zeneművészeti Konzervatóriumban végzett 2009-ben hangkultúra, 2010-ben pedig az orgona szakon. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatójaként kommunikáció és médiatudományból diplomázott 2011-ben. Jelenleg a PTE Filozófiai Doktori Iskola hallgatója.

 

Orbán Jolán (irodalmár) a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékének (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) oktatója, kutatási területe a dekonstrukció valamint a kortárs irodalomelmélet, művészetelmélet és kultúratudomány.

 

A rendezvény az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projektben, a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg.

Esemény dátuma: 
2017. november 21. 18:00
Esemény helyszíne: 
Művészetek és Irodalom Háza Breuer Marcell terme (Pécs, Széchenyi István tér 7-8, 7621)
Kategória: 
Könyvbemutató

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.