Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

IMITÁCIÓ ÉS PARAFRÁZIS Szövegváltozatok a magyar régiségben – tudományos konferencia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Imitáció és parafrázis

Szövegváltozatok a magyar régiségben

– tudományos konferencia –

 

Pécs, 2019. május 23–25.

 

Helyszín: PTE BTK Vargha Damján Konferenciaterem

(Pécs, Ifjúság u. 6.)

 

 

Május 23., csütörtök

10.00–18.00 Helyszíni regisztráció

14.00–14.45 A konferenciát köszönti Páva Zsolt polgármester, Bereczkei Tamás dékán

14.45–15.00 Szünet

15.00–15.50 Kecskeméti Gábor

50 év 50 percben – A ReBaKucs-konferenciák fél évszázada

15.50–16.25 A Klaniczay-díj átadása

16.25–16.40 Szünet

 

1. ülés
Elnök: Jankovits László

 

16.40–17.00 Klaniczay Gábor

      Marcellustól Ráskai Leáig

Compilatio, egybeszerkesztés, újraírás a Margit-legendákban

17.00–17.20 Lázs Sándor

       Szerkesztők, stiliszták, filológusok

Szerkesztés és átdolgozás a 16. század elejének anyanyelvű kódexeiben

17.20–17.40 Nagy Levente

A magyar Huszita Bibliától az első román bibliafordításig

   Bibliafordítási technikák a 15-16. században

17.40–17.55 Vita

19.00Nyitó fogadás a Pacsirta Étteremben

 

 

Május 24., péntek

2. ülés
Elnök: Imre Mihály

 

9.00–9.20 Lázár István

Kényszerű imitatio?

Wolfgang Schreck tézisei és Laskai Csókás Péter cáfolata

9.20–9.40 Hargittay Emil

Újraírás Pázmány Kalauzának három kiadásában

9.40–10.00 Balla Lóránt

Csete István (elmondott) prédikációja Földesi Rupert bencés szerzetes kézírásában

10.00–10.15 Vita

10.15–10.30 Szünet

 

3. ülés 
Elnök: Farmati Anna

 

10.30–10.50 Papp Ingrid

Praxis pietatis szláv nyelvű fordítása

10.50–11.10 Petrőczi Éva

Drégelypalánki János Praxis pietatis contractája

11.10–11.30 Knapp Éva

II. Rákóczi Ferenc Aspirationes/Aspirations című művének irodalmi mintáihoz

11.30–11.45 Vita

11.45–13.20 Ebédszünet

 

 

4. ülés

Elnök: Hargittay Emil

 

13.20–13.40 Posta Anna

Zsoltárparafrázisok a 16–17. századi magyarországi protestáns neolatin költészetben

 13.40–14.00 Pap Balázs

Gyülekezeti ének és zsoltárparafrázis

14.00–14.20 Szatmári Áron

Bogáti-textusok

14.20–14.35 Vita

14.35–14.50 Szünet

 

5. ülés

Elnök: Laczházi Gyula

 

14.50–15.10 Farmati Anna

A hexameron-himnuszok első magyar parafrázisai

15.10–15.30 Németh Dániel

Te Deum laudamus magyar nyelvű változatai 1492 és 1676 között

15.30–15.50 Bartók István

„…rút genyetség az evesült sebekből…”
Gyöngyösi István naturalizmusa

15.50–16.05 Vita

16.30–18.00 Pécsi séta (látogatás a Dóm Kőtárban)

19.00 - Vacsora (Magtár Látogatóközpont Étterme, a Székesegyház szomszédságában)

 

 

Május 25., szombat

6. ülés

Elnök: Szabó András

 

9.00–9.20 Kasza Péter

Parafrázis parafrázisa
Történeti elbeszélés a hivatalos jelentéstől, a tudósító éneken át a humanista narratíváig

9.20–9.40 Petneházi Gábor

Erdély összeollózott történetei
Somogyi Ambrus és Bethlen Farkas

9.40–10.00 Urbán Péter

A politikai publicisztika médiumai
(I. Rákóczi György és Bethlen István vitája a Tholdalaghy-levélgyűjteményben)

10.00–10.20 Simon József

Humanizmus és felvilágosodás
Bethlen Miklós Cicero-parafrázisai az Önéletírás Elöljáró beszédének 8. részében

10.20–10.35  Vita

10.35–10.50  Szünet

 

 

7. ülés

Elnök: Kasza Péter

 

10.50–11.10 Palotás György

Imitáció és eredetiség kérdése Verancsics Mihály alkotásaiban

11.10–11.30 Majorossy Imre

„daß ich beständig bin” azaz: „fottig én híven szol­gáltam” 
Regnart költeményeinek imitációja/parafrázisa
Balassinál

11.30–11.50 Maróthy Szilvia

17. századi szerzői verskötetek és az énekeskönyv-hagyomány 
Szerkezeti összehasonlítás

11.50–12.05 Vita

12.05– 13.20 Ebédszünet

 

8. ülés

Elnök: Bene Sándor

 

13.20–13.40 Jankovits László

PTE-parafrázisok

13.40–14.00 Laczházi Gyula

„Ez világ mint egy kert…”
Parafrázis, dialógus és érzelmi hatás Rimay János költészetében

14.00–14.15 Vita

14.15–14.30 Szünet

 

 

9. ülés

Elnök: Kecskeméti Gábor

 

14.30–14.50 Balázs-Hajdu Péter

Appendix Rimayana

14.50–15.10 Koltai Kornélia

Idézés, utánzás, eredetiség
A parafrázis megjelenési formái a magyar peregrinusok 17. századi héber nyelvű üdvözlőverseiben

15.10–15.25 Vita

15.25–16.00 Zárszó

16.30–18.00 Pécsi séta (Látogatás a Klimo Könyvtárban és az Egyetemtörténeti Gyűjteményben)

19.00 Társasvacsora (Aranykacsa Étterem, Teréz utca 4.)

 

 

 

A KONFERENCIÁT RENDEZI

 

A PTE BTK Reneszánsz Kutatóközpontja

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete

A Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület

 

együttműködve

 

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

a Debreceni Egyetem,

az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

a Károli Gáspár Református Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

és a Szegedi Tudományegyetem

bölcsészettudományi karainak régi magyar

irodalomtörténeti kutatóhelyeivel

 

A konferencia elnöke: Kecskeméti Gábor

Társelnök: Jankovits László

Szervezőtitkár: Sántha Teréz

Tudományos titkár: Bartók István

 

Az előkészítő bizottság tagjai: Bitskey István, Fedeles
Tamás, Font Zsuzsanna, Gábor Csilla, Hargittay Emil, Imre Mihály, Kiss Farkas Gábor, Szabó András, Tóth Zsombor

 

A konferencia támogatói:

Magyar Tudományos Akadémia

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

PTE Bölcsészettudományi Kar

 

A konferencia helyszíne
a PTE Vargha Damján Konferenciaterme
(Pécs, Ifjúság u. 6.)

Esemény dátuma: 
2019. május 23. 10:00 - 2019. május 25. 20:00
Esemény helyszíne: 
PTE Vargha Damján Konferenciaterme
Kategória: 
Konferencia
Melléklet: 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.