Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Kucserka Zsófia: Könyvbe vésett jellemek - A szereplői karakter Kemény Zsigmondnál és a 19. századi magyar regényben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága, Irodalomelméleti Munkabizottsága, Irodalomtörténeti Munkabizottsága valamint a Művészetek és Irodalom Háza (ZsÖK)

 

Tisztelettel meghívja Önt

Az irodalomtudomány műhelyei program keretében

2018. február 28-án (szerdán) 18 órakor, a Breuer Marcell terembe

 (Művészetek és Irodalom Háza)

 

Kucserka Zsófia

(irodalomtörténész)

Könyvbe vésett jellemek

A szereplői karakter Kemény Zsigmondnál és a 19. századi magyar regényben

(Ráció, Ligatura, 2017)

című könyvének bemutatójára

 

A szerzővel

Szolláth Dávid

(irodalomtörténész, kritikus)

beszélget

A regény feladata a hiteles jellemalkotás: a 19. századi regénykritikák és regényelméletek egyöntetűen így hitték. A szereplői hitelesség ugyanakkor nemcsak a korabeli esztétikai elméleteknek volt fontos tárgya. A jellem a fiziognómiáról, a nemzeti karakterről vagy a nedvalkattanról értekezőket is élénken foglalkoztatta. Az irodalmi szereplőkre vonatkozó nézetek így az emberi arc és test korabeli „olvasataival” együtt alakultak. A mára jórészt elfeledett, emberi testre, jellemre vagy arcra vonatkozó elméleteket kibontva a korabeli irodalmi művek is új perspektívába helyezhetők. A kötet szövegelemzései épp ezt kísérlik meg. Elsősorban Kemény Zsigmond, továbbá Jókai Mór, Fáy András, Jósika Miklós és mások művein keresztül azt vizsgálják, mit érthettek hiteles karakteren a 19. században. Hogyan valósultak meg egy-egy szépirodalmi szövegben a konkrét szereplő-alakok? Miként, milyen eszközökkel vált megalkothatóvá és megérthetővé egy-egy szereplői jellem? A 19. századi regények karakterológiai elemzése a 19. századi antropológiai elképzelésekre vonatkoztatva bontakozik ki. A kötet elemzései közelítések egy letűnt korszak könyvbe vésett jellemeihez.

Kucserka Zsófia a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, a 19. századi irodalomtörténet- és az irodalomtanítás-szakmódszertan kutatója. Irodalomtörténeti tanulmányai, kritikái és szakmódszertani publikációi (Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana, Pécs, PTE BTK, 2011) után ez az első önálló irodalomtörténeti monográfiája.

 

Szolláth Dávid az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, a PTE BTK Irodalomtudományi Iskola és a Kerényi Károly Szakkollégium oktatója, a Jelenkor folyóirat szerkesztője.

Esemény dátuma: 
2018. február 28. 16:00
Esemény helyszíne: 
Breuer Marcell terembe - Művészetek és Irodalom Háza
Kategória: 
Könyvbemutató

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.