Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Meghívó | Az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának következő ülésére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Meghívó

az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának

2019. november 27-én, szerdán, 18.30 órakor kezdődő

ülésére, amelynek programja:

 

Fazekas Ferenc és Nagy Levente (PTE Régészet Tanszék)

Erós ábrázolások Pannoniában

Szerelem, bánat és halál szociokulturális kontextusai

 

A pannoniai provinciákból előkerült Erós ábrázolásokat figyelemre méltó változatosság jellemzi. Megtalálhatók kis tárgyakon (pl. gemmák, bronz szobrok, ezüst edények), csakúgy, mint faragott kőemlékeken (szobrok, szarkofágok). Az előadás kísérletet tesz arra, hogy bemutassa a “szerelemisten” ábrázolásait mint önálló kommunikációs médiumokat. Ahol lehetséges, különös figyelmet fordítunk a vizsgált emlékek mint régészeti leletek topográfiai, régészeti sztratigráfiai és szociokulturális kontextusaira is. Indokolt esetekben a szerelem-, bánat- és halál-asszociációk lehetőségeit magukban rejtő képek vallástörténeti értelmezéseivel is megpróbálkozunk, figyelembe véve a vizsgált ábrázolások temetkezésekhez (funerális művészethez), kultuszokhoz (szentélyekhez), épületdekorációkhoz és a mindennapi élethez (személyes használati tárgyakhoz) kötődő értelmezési tartományait is.

 

Kovaliczky Gergely (Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

Romanizációs folymatok a Kelet-Dunántúlon az utóbbi évtizedek régészeti kutatásainak tükrében


Az utóbbi évtizedek nagyfelületű feltárásainak eredményeképpen napvilágra került 1-2. századi településmaradványok és temetők lehetővé teszik, hogy amennyire a régészeti leletanyag engedi, képet kapjunk a Kelet-Dunántúlon élő késő-vaskori lakosság életmódjának változására a római hódítást és Pannonia provincia megalakítását követő időszakban. Különösen érdekes az Északkelet-Dunántúlon elhelyezkedő civitas Eraviscorum, és a Mecsek és Dráva között fekvő Andizetes civitas régészeti jelenségeinek és eltérő fejlődésének összevetése, melyeket történeti keretbe helyezve közelebb kerülhetünk az 1. század utolsó és a 2. század első harmadában zajló, az autochthon lakosságot érintő romanizációs folyamatok megértéshez.

 

 

Esemény dátuma: 
2019. november 27. 18:00
Esemény helyszíne: 
PTE BTK Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék (Pécs, Rókus u. 2. M. épület Tóth István terem, 1. emelet 106.)
Kategória: 
Előadás

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.