Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

ÚJ KUTATÁSOK A NŐNEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN - konferencia

Nyomtatóbarát változatPDF változat
A PAB Neveléstörténeti Munkabizottsága ÚJ KUTATÁSOK A NŐNEVELÉS TÖRTÉNETÉBEN címmel konferenciát szervez.
 
 
Helyszín: Pécs, PAB Székház, Jurisics M. u. 44.
Időpont: 2018. április 18. 11.00-16.00
 
 
PROGRAM:
 
Köszöntő: Prof. Dr. Kéri Katalin DSc, a PAB Neveléstörténeti Munkabizottság elnöke
 
1. szekció: vezetője Dr. Pusztafalvi Henriette PhD
11:05 – 11: 30: Prof. Dr. Kéri Katalin DSc (PTE BTK Neveléstudományi Intézet igazgatója, a Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára): Tendenciák és eredmények a nőneveléstörténet kutatásában
11: 30 – 11: 55: Dr. Sárai Szabó Katalin PhD (Ráday Levéltár, Kézirattár): Nőmozgalmak Magyarországon az első világháború után
11: 55- 12: 20: Dr. habil. Rébay Magdolna PhD egyetemi docens (DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet): Viták a koedukációról
12: 20 – 12: 30: Beszélgetés a témákhoz kapcsolódóan
 
12: 30- 12: 45: Szünet
 
2. szekció: vezetője Dr. Ács Marianna PhD
12:45 – 13:00: Dr. Pusztafalvi Henriette PhD (PAB Neveléstörténeti Munkabizottság titkára, PTE ETK tudományos munkatárs): Orvosnők Magyarországon a 20. század első felében
13:00 – 13:15: Dr. Nagy Adrienn PhD (MNL levéltáros): „Flancos úrikisasszony-nevelő vagy kereskedelmi szakiskola”. Iskolaválasztási stratégiák a 20. századi Magyarországon.
13:15 – 13:30: Vörös Katalin (egyetemi tanársegéd, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék): Női iparoktatás az első világháború időszakában
 
13:30 – 13:45: Dr. Takács Zsuzsanna Mária PhD (egyetemi adjunktus, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék): A tanítónők és a divat. Dresszkód a századfordulón. 13: 45 – 13: 55: Beszélgetés a témákhoz kapcsolódóan
 
13: 55 – 14: 10: Szünet
 
3. szekció: vezetője Dr. Takács Zsuzsanna Mária PhD
14:10 – 14:25: Czeferner Dóra (PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola): A New York-i Schwimmer Rózsa-hagyaték jelentősége a nőoktatás szempontjából
14:25 – 14:40: Pálmai Dóra (PTE Egyetemi Levéltár, segédlevéltáros, PTE OTDI PhD hallgató): „A nőnevelés e nagy elhanyagolása színtoly esztelen..." - Elemzés a Nemzeti Nőnevelés forrásbázisán
14:40 – 14:55: Dr. Ács Marianna PhD (egyetemi tanársegéd, PTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék): A belmisszió hatása Mojsisovich Margit igazgatói tevékenységére.1925-től 1948-ig a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolája és internátusa élén. 14:55 – 15:05: Beszélgetés a témákhoz kapcsolódóan
 
15:05 – 15:20: Szünet
 
3. szekció: vezetője Vörös Katalin
15:20 – 15:30: Maisch Patrícia (PTE OTDI, PhD hallgató): A lánynevelés lenyomatai 19. századi női naplókban
15:30 – 15:40: Szabó Hajnalka (PTE OTDI, PhD hallgató): Az 1970-es és 1980-as évek magyar tanterveinek nőneveléstörténeti elemzése.
15:40 – 15:50: Auer Eszter (PTE OTDI, PhD hallgató): A „nő irodalom” az 1860-as években: elvárások és reakciók - Nőkép és irodalom összefüggései
 
15:50 – 16:00: Beszélgetés a témákhoz kapcsolódóan
 
A konferencia zárása: Prof. Dr. Kéri Katalin
Esemény dátuma: 
2018. április 18. 11:00 - 16:00
Esemény helyszíne: 
Pécs, PAB Székház, Jurisics M. u. 44.
Kategória: 
Konferencia

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.