Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Vöő Gabriella: Kortársunk, Mr. Poe Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A PAB I. Nyelv- és Irodalomtudományok Szakbizottsága, Anglisztikai Munkabizottsága, Irodalomelméleti Munkabizottsága, Irodalomtörténeti Munkabizottsága valamint a Művészetek és Irodalom Háza (ZsÖK)

 

Tisztelettel meghívja Önt

 

Az irodalomtudomány műhelyei program keretében

 

2017. április 24-én (hétfőn) 18 órakor, a Breuer Marcell terembe

 (Művészetek és Irodalom Háza)

 

 

Vöő Gabriella

Kortársunk, Mr. Poe

Felfedező utak

az összegyűjtött elbeszélésekben

(Budapest, Ráció, 2016)

 

című kötetének bemutatójára

 

a szerzővel

 

Tóth Orsolya

(irodalomtörténész)

beszélget

 

 

Edgar Allan Poe: kortársunk. Az amerikai nagyvárosok pezsgő – vagy időnként pangó – irodalmi életének szereplőjeként tanúja volt a modern tömegkultúra születésének, és maga is bábáskodott e születésnél. Elbeszéléseiben viszontlátjuk saját tapasztalatainkat: a városi élet látszólag rendezett felszíne alól feltörő erőszakot, az elmagányosodott egyén tudatában eluralkodó káoszt, és azt, ahogyan az üzleti és politikai szélhámosság tudományos – vagy éppen művészi – magaslatra emelkedik. A 19. századi Egyesült Államok demokratizálódó társadalmában a politika csikorgó gépezeténél olajozottabban működött a sajtó, amely kihasználta a közönség szenzációéhségét. A kor szépirodalma botrányok, bűnügyek, tudományos és technológiai áttörések híreivel vagy éppen pletykákkal és hírlapi kacsákkal versengett az olvasók figyelméért. Poe, bár műveivel nem keresett eleget és életében elkerülte a siker, nem fanyalgott emiatt. Írásművészete erőt merített korának sokszínű kultúrájából. Elbeszélései több mint másfél évszázad távlatából is lebilincselik, magukkal ragadják, meghökkentik, és időnként… átverik az olvasót. E kötet felfedező útra hívja napjaink olvasóját Poe rövid prózájának szilaj világában.

 

Vöő Gabriella (irodalomtörténész) a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézetének oktatója. Szakterülete a 19. századi amerikai irodalom.

 

Tóth Orsolya (irodalomtörténész) a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet) oktatója.

Esemény dátuma: 
2017. április 24. 18:00
Esemény helyszíne: 
Breuer Marcell terem (Művészetek és Irodalom Háza)
Kategória: 
Könyvbemutató

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.