Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Felsőoktatási szakképzések

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Karunk 2016-ban két felsőoktatási szakképzést hirdet:

 

Ló helyett szamár?

Sokan nem veszik komolyan a felsőoktatási (leánykori nevén felsőfokú) szakképzéseket*, mikor a felvételi jelentkezési lapot töltik ki. "Az nem rendes szak" - általában erre gondolnak, akik csak felületesen vannak tisztában a felsőoktatás nyújtotta lehetőségekkel.

*a képzés átalakulása miatt 2013-tól emelt szintű és felsőfokú szakmát adó képzéseket csak a felsőoktatás kínálhat.

Nézzük röviden miért érdemes nektek FOKSZ-képzést megjelölni (akár csak az utolsó helyek egyikén), és miért jó nekünk ezzel a képzésfajtával foglalkozni:

Nektek azért, mert

 • két év alatt szakmát szerezhettek. A felsőoktatási szakképzés során elsajátíthatjátok az adott szakterület legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit. 
 • ha pl. olyan szakot céloztok meg, amelyiken nagy a túljelentkezés (tehát magas a ponthatár), és - bár erre ne is gondoljunk - nem kerültök be, VISZONT megjelöltetek olyan FOKSZ-ot, ami az óhajtott szak témájába vág (ún. besorolási szak), akkor ide könnyebben bekerülhettek, mert bármely két érettségi tárgyból lehet számítani felvételi összpontszámot, nem követelmény az emelt szintű érettségi és mert a ponthatárok itt mindig alacsonyabbak mint az egyes BA-szakokon.
 • hallgatói jogviszonyotok lesz - ami nem csak azt jelenti, hogy diákigazolványt kaptok és elmondhatjátok, hogy a felsőoktatási intézménybe jártok, hanem megismerhettek egy, a középiskolaitól merőben eltérő világot, ami gondolkodásformáló lehet. Érdeklődési körötöknek megfelelő, változatos órákra járhattok, programokon vehettek részt, talán biztosabban el tudjátok majd dönteni, hogy a FOKSZ-bizonyítvány megszerzése után mihez akartok kezdeni magatokkal. Időt kaptok a választáshoz és mellette használható szakmát szereztek. Eddigi FSZ/FOKSZ-hallgatóink többsége továbbtanul valamely alapszakunkon, sőt alapszakos végzettjeink egy része is felvételizik még FOKSZ-képzésre.
 • gyakorlati ismereteket, biztos elméleti tudást szerezhettek, amit nem csak a munkaerőpiacon kamatoztathattok, hanem a megfelelő alapszakon való továbbtanuláskor is: általában 30-90 kreditet beszámítanak a FOKSZ-ból az alapszakon, így a szakos képzési idő rövidül.
 • Továbbtanulás esetén, ha a FOKSZ besorolási szakjára jelentkeztek, akkor a záróvizsga eredményétől függően 10-30 többletpont is jár.

Nekünk azért, mert

 • jól felkészült utánpótlássá értek a FOKSZ-képzésen belül, akikkel később, alapszakos tanulmányaik alatt könnyebben, jobb eredményeket lehet elérni a képzés során.

Alapvetően tehát ezeket a képzéseket azoknak ajánljuk akik:

 • 2 év alatt szeretnének végzettséget és szakmát is szerezni
 • kiemelten gyakorlatorientált képzést keresnek: a képzési idő 4 félév (120 kredit). Ebből az összefüggő szakmai gyakorlat nappali tagozaton 1 félév, azaz legalább 560 óra. Levelező tagozaton a szakmai gyakorlat 6 hét azaz legalább 240 óra - ebből az összefüggő szakmai gyakorlat 3 hét.
 • tovább is szeretnének tanulni: a lehetőségek nyitottak a besorolási szakokon (BA szak), ahol a felsőoktatási szakképzésben megszerzett kreditek (120 kredit) 75%-át be kell számítani. Ezzel nagy mértékben lerövidül az alapszakra fordítandó félévek száma.

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén is 400+100 pontos rendszerben kell értékelni a jelentkezők teljesítményét. A felvételi pontszámot

 • a tanulmányi pontok kétszerezésével vagy
 • a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával vagy
 • az érettségi pontok kétszerezésével

állapítják meg. Ehhez mindhárom esetben hozzáadják a jelentkező által elért többletpontokat. A három lehetőség közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb. Figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak: bármely két legjobb eredmény, az emelt szint nem követelmény.

Felsőoktatási szakképzésre 2016-ban csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot.

A képzés befejezését követően, besorolási alapszakra jelentkezés esetén a záróvizsga eredményétől függően 10-30 többletpont szerezhető.

 

1. Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés

Szakirányok: kommunikátor és moderátor

Meghirdetés:

 

Képzési forma Munkarend

Finanszírozás

 (HUF / félév)

Képzési idő

(félév)

Érettségi tárgyak
F N Á 4 bármely két tárgy
F N K:   150.000 4 bármely két tárgy
         

 

Oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezése:

felsőfokú kommunikátor asszisztens
felsőfokú moderátor asszisztens

Képzési terület: társadalomtudomány

Besorolási szakja: kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

1416 Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató

A felsőoktatás szakképzés célja olyan média szakemberek képzése, akik alkalmazzák a társadalmi kommunikáció rendszereit és eszközeit intézményi körülmények között. Segítik a felsővezetők kommunikációval kapcsolatos munkáját, eltérő intézményi struktúrákban és terepeken egyaránt.

A kommunikátor asszisztens egy adott intézmény - önkormányzat, alapítvány, államigazgatási, érdekvédelmi, és civil szervezet, kommunikációs cég - alkalmazottjaként a bellső és külső kommunikációs kapcsolatok ügyeinek intézője és felelős az intézmény egységes arculatáért is.

A moderátor asszisztens a médiában a legkülönbözőbb műfajokat képviselő produkciókban szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként működik közre. Kulturális intézmények rendezvényeinek aktív szerkesztője, közreműködője és irányítója. A moderátor elkészíti a műsorok koncepcióját, forgatókönyvét, tematikusan felépíti a programot.

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

 

2. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Szakirány: szociális munka

Meghirdetés:

Képzési forma Munkarend

Finanszírozás  

(HUF / félév)

Képzési idő

(félév)

Érettségi tárgyak
F N Á 4 bármely két tárgy
F N K:    150.000 4 bármely két tárgy
         

Oklevélben szereplő felsőfokú szakképzettség megnevezés:

felsőfokú szociális munkás asszisztens

Képzési terület: társadalomtudomány

Besorolási szakja: szociális munka, szociálpedagógia alapképzési szakok

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3511 Szociális segítő
3512 Nevelőszülő, főállású anya
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

A végzettek részt vesznek az alapvető emberi jogokon, a társadalmi igazságosságon alapuló, korszerű szociális munkában. Ismerik és használják a szakmában alapvető, releváns információforrásokat és az adminisztrációt. Megfelelő szociológiai, társadalompolitikai, pszichológiai, jogi, pedagógiai ismeretek birtokában képesek diplomás szakember felügyelete mellett az emberek szociális és mentális problémáit kezelni. Képesek az érintettekkel és egyéb szakemberekkel együttműködésben fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségi aktivitás generálására, helyi társadalom szerepvállalásának elősegítésére, különböző társadalmi csoportok együttműködésének megkönnyítésére.