Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képzés főbb paraméterei

A képzés megnevezése: 
Francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

A képzés kezdete: 2020. szeptember 1.
LEVELEZŐ tagozat: 6 alkalom / félév (péntek-szombat)

A képzés 3-10 fő jelentkezése esetén indul.

A képzés időtartama: 4 félév, 350 tanóra, 120 kredit.  
Költségtérítés összege: 125.000 Ft/félév, részletfizetési lehetőséggel

A szak felvételének feltétele: Bölcsészettudomány képzési területen szerzett BA, vagy azzal egyenértékű diploma, valamint felsőfokú C típusú (C1) , államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány francia nyelvből.

A felvételi módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni; valamint felvételi elbeszélgetés. 
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

A képzés felépítése:

Általános szakmai törzsanyag
Fordításelméleti ismeretek: 10 kredit (fordításelmélet, fordításmódszertan)

Gyakorlati fordítási ismeretek: 20 kredit (fordításgyakorlat, terminológia, nyelvművelés, stilisztika)
Szaknyelvi ismeretek: 32 kredit (irodalmi, nyelvészeti, történelmi-civilizációs, gazdasági stb. szaknyelv)

Differenciált szakmai ismeretek
Írásbeli szaknyelvi műveletek: 40 kredit (irodalmi, nyelvészeti, civilizációs-történelmi, gazdasági, publicisztikai, uniós szakszövegek fordítása)

Szóbeli szaknyelvi műveletek: 8 kredit  (célnyelvi nyelv- és stílusgyakorlatok, nyelvfejlesztés)

 

Munkaerőpiaci lehetőségek, különös tekintettel a hazánk EU-tagsága által kiváltott nyelvi kihívásokra a szakfordítás, tolmácsolás, a nemzetközi kapcsolatok, szakértői munka, a kereskedelmi levelezés, a külföldi partnerekkel is foglalkozó ügyintézés területeiről:

 • könyvkiadásban végzett tevékenység
 • kiadványszerkesztésben végzett tevékenység
 • terminológiai gyűjtemények, adatbázisok, glosszáriumok szakszerű elkészítése és szerkesztése
 • könyvtárak szakelőadói munkája
 • szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés a fordítás és tolmácsolás területén
 • (szak)nyelvi tanácsadás
 • filmfeliratozás a film- és televíziós iparban
 • filmek szinkronizálási tevékenysége a film- és televíziós iparban
 • kutatóintézetekben és felsőoktatásban,
 • minisztériumokban,
 • külügyi és kulturális kapcsolatok területén,
 • önkormányzatoknál, közhivatalokban,
 • idegenforgalomban végzett tevékenység

 

A KÉPZÉS IDŐTERVE

 

Jelentkezési határidő: 
2020. július 30-ig

a nemeth.linda @pte.hu elektronikus postacímen.

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Romanisztikai Intézet, Francia Tanszék 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Tel.: (72) 503-600/24339

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.