Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szakirányú továbbképzés megnevezése: gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

A felvétel feltétele: 

Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább három éves tanítási gyakorlattal.

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Munkarend: Levelező képzés

Képzés kezdete: 2020. szeptember

 

Költségtérítés összege: 170.000.- Ft félévenként

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészettudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2020. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000. (Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

A képzés 8 fő jelentkezése esetén indul.

 

Elérhetőségek: 

Darányiné Knipl Mária képzési koordinátor

PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
Tel:06-72/503-600/24991
e-mail:knipl.maria @ pte.hu

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak keretében a hallgatók párhuzamosan eleget tesznek mind a gyakorlatvezető mentor szakképzettség megszerzésének, mind a pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés követelményeinek. Így eleget tudnak tenni a  gyakorlatvezető mentori szakképzettség megszerzését szabályozó 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet új elvárásainak, melyet a rendelet 21/B.§ (5) szabályoz:

 

„(5) Pedagógus-szakvizsga keretében gyakorlatvezető mentori szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben a (2) bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a választott ismeretkör a (3) bekezdés e) pontja szerinti adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatvezető mentori ismeret, legalább további 55 kredit értékben.”

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásáról rendelkező  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 74. §-a határozza meg a gyakorlatvezető mentor szakképzettség alkalmazási feltételeit:

„74. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 21/B. § (5) bekezdését gyakorlatvezető mentori feladat ellátására szóló új megbízáskor 2020. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.”

 A képzési program segíteni kívánja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja azokat is, akik már mesterprogramjukat sikeresen megvédték, és azt minél eredményesebben szeretnék megvalósítani, közreműködve a pedagógusjelöltek vagy  a helyi szakmai közösség tagjainak, a gyakornok kollégáiknak a felkészítésében.

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 projekt B5 komponensben vállalt tevékenysége révén lehetővé teszi a képzés finanszírozását, segítve ezzel a köznevelési intézményeket a partnerintézményi feltételeknek való megfelelésben, a PTE Partnerintézménnyé válásban. A program keretében két, maximum 25 fős csoport indítására nyílik lehetőség 2018 szeptemberétől.

 

A szak felépítése

 

PTE BTK

 

 

 A jövő embere a bölcsész.