A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Az információ maradandó rögzítésének igényében az első ismert megjelenési forma óta (kőtáblák) a mai archiváló rendszerekig az alapfeladat és a követelmény gyakorlatilag nem változott: feltárni, tárolni, megőrizni, és hozzáférhetővé tenni a szükséges tudást és információt. Ez az igény később nemcsak a közintézményeknél, hanem a profitorientált vállalkozások világában is megjelent, az elmúlt évtizedekben pedig üzletággá vált. A feladatok ugyanakkor ma már meghaladják a klasszikus dokumentumkezelő szakmákat művelők (könyvtáros, levéltáros, muzeológus, archivátor) előképzettségét, kompetenciáit, és erre a szükségletre kíván felelni ez a digitalizációs profilú továbbképző szak. Olyan ismeretekkel rendelkező szakembereket kíván képezni, akik a tudásgazdálkodásban megjelenő új információtechnológiai feladatokat a napi gyakorlat szintjén képesek tervezni és elvégezni, miközben a teljes szakterületről is átfogó ismeretekkel rendelkeznek.A szakképzettséget megszerzők átfogó képet kapnak a dokumentumkezelési mesterség információs és kommunikációs technológiai vonatkozásairól, ugyanakkor egyes részterületeken mélyebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. Így képesek lesznek intézményi szintű digitalizálási stratégia kidolgozására, a munkafolyamatok tervezésére, gyakorlati feladatok magas színvonalú elvégzésére.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: a dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: infomédia szaktanácsadó,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 2 félév,

- kreditszám: 60 kredit,

- képzési forma: levelező munkarend,

- a képzés típusa: posztgraduális képzés,

- a felvétel feltétele: min. alapképésben megszerzett oklevél.

 

A szak várható hasznosítási területei:

A szakképzettség valamennyi digitalizálással foglalkozó közintézményben hasznosítható. Ilyen területek például: a könyvtárak, a levéltárak, a múzeumok, a galériák, a kiállítóhelyek, a tárlatok, a közművelődés és a teljes közoktatás keresztmetszete, a sportegyesületek, a civil és kisebbségi szervezetek és az egyházak. Végül az egyik legnagyobb befogadói-megrendelői szektor: az írott sajtó és az elektronikus médiumok.Jóllehet a képzés során elsősorban a könyvtári környezetben zajló munkafolyamatokat tartjuk szem előtt, a DMS-technológia (Document Management System) és szabályozásának megismertetésével a szak piacképest tudást ad kutatóhelyeken és profitorientált vállalkozásoknál elhelyezkedők számára is.A képzés kihelyezett – otthoni vagy közösségi térben kialakított – munkaállomásokon, azaz távmunkában is realizálható kompetenciákat is nyújt, ami a foglalkoztatási, munkaerő-piaci profilbővítés területén ad, úgy a szakon végzettek, mind az alkalmazók számára további lehetőséget.

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A szakmai tapasztalat nem feltétel, de előnyt jelent.

A képzés gyakorisága: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig) 

A jelentkezés határideje: 2019. február 15. és szeptember 15.
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@kpvk.pte.hu