Az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapja

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A cél olyan szakemberek képzése, továbbképzése, akik magas szinten ismerik az információk előállításának, keresésének és felhasználásának elméletét és gyakorlatát, továbbá akik ezen ismeretek birtokában képesek az információs műveltség ismeretanyagának oktatására mind a köz- és a felsőoktatásban, mind pedig a kultúraközvetítés bármely színterén. Az információs műveltség elsajátítása érdekében szükséges készségek továbbadásához, terjesztéséhez szükség van olyan szakemberekre, aki azon túl, hogy birtokában vannak ezeknek a készségeknek, képesek azokat az oktatómunkába integrálni, mások számára hatékonyan továbbadni. Ily módon a képzés nyitott lehet a pedagógusképzésben részt vevők számára, illetve az általános értelmiségképzés felé is. Az információs műveltség szaktanácsadó szakképzettség valamennyi közoktatással, közművelődéssel, kultúraközvetítéssel foglalkozó intézményben (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, közművelődési és közoktatási színtereken) és a vállalati szférában is hasznosítható lesz. A szakirányú továbbképzést elvégzők professzionálisan képesek lesznek gazdálkodni az információs vagyonnal, és egyben a megszerzett tudást tovább is tudják adni, ezáltal hozzásegítve másokat a hatékonyabb tájékozódáshoz. 

 

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: az információs műveltség és a könyvtárpedagógia alapjai,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: információs műveltség szaktanácsadó,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 2 félév,

- kreditszám: 57 kredit,

- képzési forma: levelező munkarend,

- a képzés típusa: posztgraduális képzés,

- a felvétel feltétele: a képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA, illetve MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.

 

 

A szak várható hasznosítási területei:

A szakirányú továbbképzés keretében egy olyan összetett készségcsomag fejlesztése a cél, amely túlmutat a hagyományos könyvtárosi szaktájékozatói ismereteken, hiszen a források ismeretén túl megkívánja azok értékelésének, a minőségi információ kiválasztásának képességét is, valamint a megszerzett és értékelt információ kreatív és etikus felhasználását. A képzés tárgya ugyanakkor több mint a digitális írástudás, hiszen nem csupán a digitális információt tekinti információnak.

 

 

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.A szakmai tapasztalat nem feltétel, de előnyt jelent.

A képzés gyakorisága: havonta egyszer három nap (általában csütörtöktől szombatig)  

A jelentkezés határideje: 2019.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@pte.hu