Biblioterápia

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

A biblioterápiás szakirány olyan szakembereket kíván képezni, akik biztos elméleti és módszertani ismereteik birtokában, kellő szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal, etikusan és felelősen tudnak segítő munkát végezni, szépirodalmi és más szövegek, olvasmányok segítségével általános személyiségfejlesztő célú biblioterápiás foglalkozásokat tudnak fölépíteni és vezetni. A képzés egyéni és csoportos fejlesztő és klinikai biblioterápiás foglalkozások tartására készít föl, melynek során a biblioterapeuta képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően önismeretet, szociális készségeket és egyéb kompetenciákat fejlesztő, preventív, rekreációs, rehabilitációs, reszocializációs célú pszichoterápia-jellegű munkát folytasson.

 

A 395 órás pécsi képzési programban – a hasonló hazai képzésekhez mérten egyedülálló módon – 100 óra intenzív önismereti csoport is benne foglaltatik. A képzés gyakorlatorientált, speciális csoportvezetési, pszichológiai és módszertani fölkészítéssel, pszichoterápiás és biblioterápiás helyzetgyakorlatokkal, sokrétű hospitálási és gyakorlati lehetőségekkel, kötelező szupervízióval.

 

A képzés oktatói gyakorlati szakemberek (könyvtárosok, pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, művészetterapeuták, orvosok, írók, szociális munkások). Az oktatásban, a hospitálások és a gyakorlatok biztosításában közreműködik a Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely, a Magyar Irodalomterápiás Társaság, az MMSZKE és a DDRKT „Tudásközpont” Csorba Győző Könyvtára.

 

A képzés egyetemi oklevéllel zárul, és új, speciális szakképzettségnek minősül, amely szervesen illeszkedhet a pedagógusi életpályamodellbe, a könyvtáros és könyvtárostanár pályán megvalósítandó továbbképzések sorába, speciális ismereteket nyújt a pszichológiai, szociális és orvosi területeken dolgozó szakemberek számára.

 

A szak alapadatai

Megnevezése: biblioterápia szakirányú továbbképzési szak

Az oklevélben feltüntetett szakképzettség: biblioterapeuta

A szak képzési területe: bölcsészettudományok

Képzési idő: 4 félév

A képzés munkarendje: levelező

Összes megszerzendő kreditszám: 120

 

A képzettség várható hasznosítási területei:

 • oktatásban, gyógypedagógiában, tehetség-pedagógiában, fejlesztő-pedagógiában
 • közkönyvtári, iskolai és gyermekkönyvtári fejlesztő munkában
 • szociális munkában, mentálhigiénés programokban
 • büntetésvégrehajtásban szociokulturális animációban, reszocializációban, börtönpszichológiában
 • klinikai alkalmazásban terápiás, preventív, rehabilitációs célokra
 • összehasonlító irodalomtudományi, biblioterápiás és művészetbefogadási kutatásban
 • pasztorációban, hitoktatásban, karitatív szervezetek programjaiban
 • humán-erőforrás fejlesztésben, a kommunikációs készségek és az önismeret fejlesztését célzó tréningeken, csoportokon
 • a nonprofit szférában, önsegítő csoportok programjaiban, gyermek- és ifjúsági táborokban

 

Jelentkezési feltételek:

 

 

 • motivációs levél beadása, amely kitér a szak választásának okaira, a képzéssel kapcsolatos elvárásokra és a végzettség megszerzése utáni szakmai tervekre
 • Europass szakmai önéletrajz beadása
 • az alább letölthető egységes jelentkezési lap kitöltése, a választani kívánt képzési hely (Pécs vagy Budapest) megjelölésével, kézzel aláírva, hozzá mellékelve az oklevél másolatát, amely alapján beléphet e képzésre
 • Alapképzésben (BA, BSc vagy azzal egyenértékű régi főiskolai) vagy mesterképzésben MA, MSc vagy azzal egyenértékű régi egyetemi) szerzett oklevél a következő képzési területek egyikén: társadalomtudományok, bölcsészettudományok, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudományok, művészetek, művészet- és kultúraközvetítés, hitéleti, jogi és igazgatási területek.

 

A képzés gyakorisága: két-háromhetente péntek-szombat egész nap. 

A jelentkezés határideje: 2019.  február 15. és szeptember 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév 

A képzés helyszíne: Pécs és Budapest 

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Mészárosné Szentirányi Zita

E-mail: szentiranyi.zita@pte.hu