Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A képzés célja

 

Olyan szakemberek képzése, akik a vezetési tanácsadás egyik funkcionális területén, az emberi erőforrások területén képesek lesznek szervezetek, vállalatok számára szakszerű segítséget nyújtani. A képzésben a tanácsadással kapcsolatos elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása mellett a tervezés, a stratégiaalkotás, a változásmenedzsment, a személyzeti munka és az emberi erőforrás menedzsment korszerű módszereit és technikáit ismerhetik meg a hallgatók. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a szervezet- és szociálpszichológia e területhez illeszkedő speciális ismereteire is. Az európai tendenciákkal összhangban hangsúlyt kap a pályaorientáció, a pályalélektan és az életúttervezés. Ezek mellett már "hagyományosan" szó lesz foglalkoztatáspolitikáról, a felnőttképzés speciális aspektusairól, az oktatás és a munkaerőpiac összefüggéseiről.

 

A gyakorlati jellegű ismeretek körében kiemelhető a tanácsadói és a konfliktuskezelési készségek fejlesztése, illetve nagy hangsúlyt kapnak a tanácsadási módszerek. A tantervben követelményként jelenik meg szakmai gyakorlat elvégzése, ahol az elméletben tanultak kipróbálására, elmélyítésére kerülhet sor.

 

A megszerezhető végzettség

 

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),
 • szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó,
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Human Resources Counsellor.

 

 Jelentkezési feltételek

 

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

 • főiskolai szintű személyügyi szervező szak,
 • egyetemi szintű humán szervező szak,
 • főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,
 • főiskolai szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődésszervező szak,
 • emberi erőforrások alapszak (BA),
 • andragógia alapszak (BA).

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség. A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a jelentkezőnek a hiányzó ismereteket:

 • 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve
 • 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területérőlkell pótolnia a felvételt követő két féléven belül a szak alap-tanulmányi programja mellett.

 

 Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy (ált. tanárszakosok esetében) akár teljesen kiváltható.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei