Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak (angol nyelven)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

 

Master of Human Resources Counselling Degree Programme

 

Master of Human Resources Counselling Degree Programme

 Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

 

 • Degree: Master of Human Resources Counselling
 • Duration of training: 4 semesters (MA)
 • Language of instruction: English

 

Description of the programme

The purpose of this course is to educate and train professionals who are experts in providing help to organizations and companies regarding any area of human resources management, one of the functional areas of leadership counselling.

In this course, besides laying a sound theoretical and methodological foundation, students will acquire up to date methods and techniques of strategy building, change management, personnel work and human resources management. Great emphasis is laid on specific aspects of organizational and social psychology relevant to the objectives listed.

In accordance with European tendencies special attention will be paid to career-planning and counselling, and a major discipline is devoted to equal opportunity and the treatment of disadvantaged groups. According to the tradition of this faculty students will also deal with employment policy, adult education as well as the interdependence of education and the workforce market.

From among the practical skills trained the abilities of counselling and conflict management should especially be pointed out. The curriculum also arranges for a compulsory professional field practice, where skills and knowledge acquired may be applied and deepened in practice.

 

Major subjects

 • Organizational Psychology
 • The Method of Counselling
 • The Operation of HR Organizations
 • Career Guidance
 • Theory of Human Resources Counselling
 • Practice of Human Resources Counselling

 

Application procedure: All applicants should take an oral entrance exam from one of the following topics:

 1. Education and equal treatment
 2. Psychological aspects of defining personality
 3. Adult education and labor market
 4. The role of Human Resources Management in an organization 
 5. The sociological impacts of new communicational technologies
 6. The socio-economic environment of labor-market.

 

The applicant should be able to summarize the major statements of the chosen topic and to form an opinion – even critical – regarding the subject in question. The planned date of the oral exam is 15th August, each year, and is supported by IT applications (Skype).

 

The decision about the application will be posted until 20th of August each year, with which applicants can contact the Hungarian Embassy and apply for a visa.

 

Application file should contain the following documents:

 • Application form (please download the form at the bottom of this page)
 • Two passport-size photographs                                                                                
 • Copy of passport                                                                             
 • CV in English                        
 • Copy of certificate of BA degree (officially attested English translation)    
 • Voucher of payments (100 EUR application fee)

 

Please submit your application file to:

University of Pécs Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development,

H-7633 Pécs, Szántó Kovács János str. 1/B., HUNGARY 

 

IMPORTANT: Please write to the envelope: “Master of Human Resources Counselling Degree Programme”

Deadline for application: 31 July (each year)

Location of the education: H-7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b 

Tuition fee:  1800 EUR/semester; application fee 100 EUR

 

For more information, please contact:

Zsuzsa Koltai

E-mail: koltai.zsuzsa@pte.hu

 

APPLICATION FORM

 


 

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak már angol nyelven is elérhető képzési kínálatunkban! A képzésre nappali munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában is lehet jelentkezni!

 

Az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik megszerzett humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemlélet birtokában képesek a munka, a munkavállalás világában, illetve az ennek megfelelő iskoláztatás, képzés és továbbképzés rendszerében orientáló, támogató és tervezési tevékenységre. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, és a terület irányítóinak döntéselőkészítési munkáját támogatják a munkaerőgazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatainak rendszerezésével, illetve összefüggéseinek feltárásával. A végzettek alkalmasak a szociális kapcsolatrendszerek működtetésére és a munka világához kapcsolódó problémamegoldási folyamatok tervezésére, illetve irányítására. Megfelelő felkészültséggel lehetőségük nyílik tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

A megszerezhető végzettség 

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),
 • szakképzettség: okleveles emberi erőforrás tanácsadó,
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Master of Human Resources Counsellor.

 

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni. Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

 

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

 • főiskolai szintű személyügyi szervező szak,
 • egyetemi szintű humán szervező szak,
 • főiskolai szintű munkavállalási tanácsadó szak,
 • főiskolai szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődésszervező szak,
 • egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser szak,
 • emberi erőforrások alapszak (BA) / főiskolai szintű humán erőforrás menedzser szak,
 • andragógia alapszak (BA).

 

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség. A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a jelentkezőnek a hiányzó ismereteket:

 • 10 kreditet a bölcsész képzési terület közös stúdiumaiból (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret); illetve
 • 20 kreditet a pedagógia és/vagy pszichológia területérőlkell pótolnia a felvételt követő két féléven belül a szak alap-tanulmányi programja mellett.

 

Ha a jelentkező korábbi felsőfokú tanulmányai során teljesített egyes tárgyai a fenti képzési terület tárgyaival összevethetők, lehetősége van kreditelismertetési eljárásban azokat befogadtatni. A korábbi tanulmányok befogadásával a 30 kredit értékben pótolandó ismeretek mennyisége részben, vagy (ált. tanárszakosok esetében) akár teljesen kiváltható.

 

A szak képzési és kimeneti követelményei (KKK)