Közösségszervezés alapszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.

 

A közösségszervezés alapszak célja, a társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

 

A képzés során hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el. Ezt követően (az utolsó 2 szemeszterre) az alábbi specializációk közül választhatnak:

  • kulturális közösségszervezés
  • ifjúsági közösségszervezés
  • humánfejlesztés


A Közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.

 

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

 

Oklevelükbe két nyelven a következő szakképzettséget jegyezzük be:

  • kulturális közösségszervező - Cultural Community Coordinator
  • ifjúsági közösségszervező - Youth Community Coordinator
  • humánfejlesztő - Human Developer 

 

Akik mesterszakon tanulnának tovább, azoknak ajánlható a Karunkon a Kulturális mediáció MA és a Kulturális örökség tanulmányok MA szak választása, ill. ezen mesterszakjaink és a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés.

 

Várjuk Önöket!

 

 A szak képzési és kimeneteli követelményei