Magyar - német kettős diploma képzés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

2018/2019-es tanévtől a PTE BTK-n!

 

A BTK egyedülálló lehetőséget kínál kettős diploma megszerzésére. A program négy féléves mesterképzés (MA) a kultúra és menedzsment tárgykörében. Az úgynevezett dual képzésben a hallgatók két félévet a PTE BTK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz partnerintézményében, Németországban töltenek.
A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük (PTE BTK) oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik, mindezt tandíjmentesen, és összesen négy félév alatt.

 

 

 

Kétoldalú egyetemi oktatási program (MA) Kultúra és Menedzsment / Kulturális mediáció – Zittau/Görlitzi Főiskola / Pécsi Tudományegyetem KPVK

 

A programban résztvevő hallgatók az MA képzés során két félévet a PTE KPVK-n, két félévet pedig a Hochschule Zittau/Görlitz intézményben töltenek. A német hallgatók a Kultur und Management MA képzésről érkeznek a pécsi Kulturális mediáció MA képzésbe, a magyar hallgatók pedig a PTE KPVK mesterképzéseiről lépnek be a görlitzi Kultur und Management MA képzésbe. A képzés zárásaként a hallgatók egy magyar–német közös vizsgabizottság előtt prezentálják, majd megvédik diplomadolgozatukat. A sikeres védést követően Kultur und Management német MA és Kulturális mediáció magyar MA (vagy a KPVK-n szerezhető más MA) diplomát állít ki részükre a Hochschule Zittau/Görlitz, ill. a PTE KPVK. A magyar hallgatók számára a képzés megkezdésekor a középfokú C-típusú német nyelvvizsga megléte szükséges, a diploma kiállításának feltétele felsőfokú C-típusú német nyelvvizsga megszerzése. A képzésben diplomát szerzett magyar hallgatók magas szintű német gyakorlati nyelvtudással rendelkeznek, amely széles lehetőséget jelent a leendő munkavállalók számára nemzetközi kulturális intézményekben, igazgatásban, ill. vállalkozásokban történő elhelyezkedésre.

 

A magyar hallgatók Görlitzben német nyelven, a német hallgatók Pécsen német és/vagy angol nyelven folytatják tanulmányaikat. A programban résztvevő hallgatók tandíjmentesen tanulhatnak a külföldi partner felsőoktatási intézményben. A magyar hallgatók görlitzi tanulmányaikhoz kapcsolódó járulékos költségeit (szállás, étkezés, stb.) sikeres Ersamus-pályázatból finanszírozzák. A programra vonatkozó jelenleg érvényben lévő kétoldalú szerződés alapján tanévenként 5 magyar és 5 német hallgató vehet részt a kettős képzésben. A német felsőoktatási intézmény vezetőivel történt előzetes, informális egyeztetés alapján a programban résztvevő hallgatói létszám növelése indokolt lenne.

 

A 2009 óta kettős diplomát szerzett hallgatóink mindegyike képzettségének megfelelő állást talált a magyar és/vagy német nyelvterület munkaerőpiacán!

 

A partnerintézményről bővebb információ saját weboldalukon: http://www.hszg.de/hochschule/fakultaeten/management-und-kulturwissenschaften.html

 

A program magyar szakfelelőse: Dr. Huszár Zoltán egyetemi docens

 E-mail: huszar.zoltan@pte.hu

 Együttműködési megállapodás a két intézmény között