Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

 

                                                          
                                                              

Elhunyt Prof. dr. Harsányi Iván

Nyomtatóbarát változatPDF változat

In memoriam Harsányi Iván (1930 – 2018)

 

 

 

Súlyos, pótolhatatlan veszteség érte a Pécsi Tudományegyetemet, a Bölcsészettudományi Kart, a Történettudományi Intézetet. 2018. február 15-én elhúzódó, méltósággal viselt, súlyos betegség után, életének 88. évében elhunyt Harsányi Iván Professor Emeritus, Spanyolország 19. és 20. századi történetének külföldön is elismert kutatója.

Harsányi Iván 1930. május 7-én született. 1969 és 1990 között az MSZMP Politikai Főiskolájának tanszékvezető tanáraként dolgozott. 1990-től halálig a Modernkori Történeti Tanszék professzora, 2000-től Professor Emeritusa volt. Személyében a tanszék nemcsak kiváló tudósra tett szert, hanem tematikailag is jelentősen gazdagodott. Hallgatókhoz és kollégákhoz fűződő baráti viszonya, példátlan segítőszándéka, munkabírása rendkívüli módon gazdagította a tanszéket, tanszékcsoportot és a kart egyaránt.

Kandidátusi értekezését 1984-ben védte meg a „Franco-diktatúra születése (1938-1939) címmel. Harsányi Iván neve jól ismertté vált a hazai és nemzetközi tudományos életben. Kutatásai elsősorban a 19.-20. századi Spanyolországhoz, a spanyol-magyar diplomáciai kapcsolatokhoz, a Mediterraneum történetéhez, illetve a korszak munkásmozgalmai történetéhez kötődtek. Több hosszabb kutatói pályázatot nyert el Spanyolországba. A Franco diktatúráról írt magyar nyelvű monográfiája (1988) kikerülhetetlen alapműnek számít a szakmában. Zömmel spanyol nyelvű tanulmányainak nemzetközi elismertsége és idézettsége tiszteletre méltó.

Közel negyedszázadon át volt a pécsi történész doktoranduszképzés meghatározó egyénisége, annak minden feladatában részt vállalt. Hosszú névsort tenne ki mindazon minősített kutatók felsorolása, akiket inspirált Harsányi Iván professzori habitusa, s akiknek pályára állításában, doktori témavezetésében hozzáértő tanácsaival, kutatási ötleteivel segített. Színvonalas oktató-kutató munkája impozáns nyelvi tudására épült, hiszen beszélt és írt spanyol, katalán, német, angol, francia és orosz nyelven. A doktori képzés mellett állandó oktatója volt a diplomaváltó képzéseknek, a határon túli magyar történelemtanárok továbbképzésének. A hallgatók körében népszerű oktató volt, aktívan részt vett a történész szaknapok kulturális és sportrendezvényein.

Rendkívül kiterjedt és eredményes kutatói-oktatói munkásságát hazai és külföldi díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el. 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést, 2010-ben pedig a spanyol király által adományozott Polgári Érdemrend Középkeresztjét kapta.

Egyetemünk építhetett tudományszervező tevékenységére is. Az 1990-es évek elején egyik lelkes kezdeményezője, alapítója volt a Bölcsészettudományi Kar Spanyol Tanszékének. A pécsi Spanyol-Magyar Baráti Társaság fővédnökeként, majd tiszteletbeli elnökeként aktív szerepet vállalt abban, hogy negyedszázadon át Spanyolország és a latin-amerikai államok diplomáciai testületeinek nagykövetei, diplomatái gyakran látogattak Pécsre, Egyetemünkre.

Szeretett s tisztelt kollégánkat, barátunkat, mesterünket veszítettük el, aki életének utolsó heteiben is nyomon követte pályatársai, tanítványai szakmai munkásságát. Harsányi Iván igaz ember, népszerű oktató, kiváló kutató volt, akinek emlékét megőrizzük.

 

Fischer Ferenc