Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése: gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

A felvétel feltétele: 

Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább három éves tanítási gyakorlattal.

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Korábbi tanulmányok beszámítása: 

A képzésre jelentkezés esetén 2011 –től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismeret két féléves képzés keretében szerezhető meg. A két féléves mentorképzés 8 fő jelentkező esetén indul.

A 2011. előtt megszerzett szakvizsgás oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél  mellékletét vagy a leckekönyv másolatát, és kéjük a jelentkezőt, hogy  egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése.

A hiányzó tantárgyak teljesítésének pótlása a két szemeszteres képzés során történik pót órák és egyéni konzultácók beiktatásával.  

 A képzés legalább 8 fő jelentkező esetén indul.

Munkarend: Levelező képzés

Képzés kezdete: 2021. szeptember

Költségtérítés összege: 170.000.- Ft félévenként

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészet- és Társadalomudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap  kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

  • A szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
  • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
  • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
  • Korábbi tanulmányok beszámításával 2 szemeszteres gyakorlatvezető mentori programra történő jelentkezés esetén 2011-től megszerzett pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
  • a 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén annak  melléklete vagy leckekönyve másolata  is egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

A jelentkezés határideje: 2021. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000. (Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120185-ös PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

Elérhetőségek: 

PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
E-mail:pedagogus.szakvizsga@pte.hu 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A gyakorlatvezető mentortanár szakirányú továbbképzési szak keretében a hallgatók párhuzamosan eleget tesznek mind a gyakorlatvezető mentor szakképzettség megszerzésének, mind a pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés követelményeinek.

Így eleget tudnak tenni a  gyakorlatvezető mentori szakképzettség megszerzését szabályozó 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet új elvárásainak, melyet a rendelet 21/B.§ (5) szabályoz:  „(5) Pedagógus-szakvizsga keretében gyakorlatvezető mentori szakképzettség csak olyan szakirányú továbbképzésben szerezhető, amelyben a (2) bekezdés szerinti kötelező ismeretkörök mellett a választott ismeretkör a (3) bekezdés e) pontja szerinti adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlatvezető mentori ismeret, legalább további 55 kredit értékben.”

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásáról rendelkező  87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 74. §-a határozza meg a gyakorlatvezető mentor szakképzettség alkalmazási feltételeit: „74. § E rendeletnek a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 21/B. § (5) bekezdését gyakorlatvezető mentori feladat ellátására szóló új megbízáskor 2020. január 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.”

 A képzési program segíteni kívánja a pedagógus életpályában mindazon pedagógusokat, akik a mesterfokozat megszerzését fejlesztő támogató tevékenység választásával tervezik megvalósítani. Segíteni kívánja azokat is, akik már mesterprogramjukat sikeresen megvédték, és azt minél eredményesebben szeretnék megvalósítani, közreműködve a pedagógusjelöltek vagy  a helyi szakmai közösség tagjainak, a gyakornok kollégáiknak a felkészítésében.

A szak felépítése