Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés főbb paraméterei

 A képzés megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga 
 képzés kezdete: 2021. szeptember

 Konzultációk: általában havonta egyszer három nap (csütörtök 14 órától szombat 17 óráig)

A képzés időtartama: 4 félév, 360 tanóra, 120 kredit

A költségtérítés összege: 170.000 Ft/ félév

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Szakfelelős: dr. Mrázik Julianna egyetemi docens

Jelentkezési feltételek:

a)      alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy

b)      egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

 A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap  kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

  • A szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
  • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
  • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
  • a 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén annak  melléklete vagy leckekönyve másolata  is egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000

(Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120084-es PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

 

A képzés 10 fő jelentkezése esetén indul. 

 

A képzés felkészítést nyújt:

- az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához.

- az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához.

- a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre.

- az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A KÉPZÉS IDŐTERVE

A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

Jelentkezési határidő: 2021. június 30.

A képző intézmény elérhetősége:
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Neveléstudományi Intézet
7624 Pécs Ifjúság útja 6. - B épület
E-mail:pedagogus.szakvizsga@pte.hu