Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (angol nyelvű megnevezése: educational specialist)

 

A felvétel feltétele:

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy

b) tanári oklevél

277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

 

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Munkarend: Levelező képzés

Képzés kezdete: 2021. szeptember

 

Költségtérítés összege: 170.000.- Ft félévenként

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a honlapunkról nyíló jelentkezési lap  kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával lehet benyújtani:

 • A szakra történő felvétel szempontjából szükséges felsőfokú végzettséget igazoló magyar és angol nyelvű diploma másolata (e-mailen megkérhető az oklevelet kiadó intézmény tanulmányi osztályától a megszerzett végzettség angol fordítása),
 • munkáltatói igazolás, amennyiben a választott képzésre jelentkezés feltétele előírt pedagógus pályán eltöltött gyakorlat
 • felvételi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
 • Korábbi tanulmányok beszámításával 2 szemeszteres gyakorlatvezető mentori programra történő jelentkezés esetén 2011-től megszerzett pedagógus szakvizsga szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
 • a 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén annak  melléklete vagy leckekönyve másolata  is egy rövid kísérőlevéllel együtt, melyben kéri a korábbi teljesítéseinek a beszámítását.

A jelentkezés határideje: 2021. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000

(Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

A képzés legalább 8 fő jelentkezése esetén indul. 

 

Elérhetőségek: 

PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
E-mail:pedagogus.szakvizsga@pte.hu 

 

A szakirányú továbbképzési szak képzési célja:

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekállatásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekállás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatási-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

 

A szak felépítése: 

 1.       Kötelező ismeretkörök(65kredit)

- Közigazgatási vezetési ismeretek: (4 kredit)

- A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (4 kredit) 

- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (6 kredit) 

- Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: (18 kredit) 

- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása (21 kredit) 

- Szabadon választható tárgyak (2 kredit) 

- Szakdolgozat (portfólió):10 kredit 

 

2. A karon meghirdetésre kerülő választáson alapuló ismeretkörök: (55 kredit) 

A választáson alapuló ismeretkörök legalább 8 fő jelentkezése esetén indulnak! 

A képzésekre való felvétel felvétele 3 év pedagógiai gyakorlat, kivéve a Gyakorlatvezető tanító ismeretkör esetében).

 

 1. 1. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Gyakorlatvezető tanító ismeretkör (a modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
 2. 2. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör
 3. 3. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Könyvtár-pedagógia ismeretkör
 4. 4. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 5. 5. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia ismeretkör
 6. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - magyar nyelv és irodalom
 7. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - történelem
 8. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - német nyelv és irodalom
 9. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak - Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban - német nemzetiségi nyelv és irodalom

 

Korábbi tanulmányok beszámítása

Gyakorlatvezető tanító ismeretkör vagy Gyakorlatvezető óvódapedagógus ismeretkör képzésre történő jelentkezés esetén 2011 –től kiállított pedagógus szakvizsga oklevél birtokában a mentori megbízáshoz szükséges 55 kredit gyakorlatvezető mentori ismerete két féléves képzés keretében szerezhető meg.

A 2011. előtt megszerzett szakvizsga oklevél esetén a jelentkezéshez csatolni kell az oklevél  mellékletét vagy a leckekönyv másolatát és kéjük a jelentkezőt, hogy  egy rövid kísérőlevélben jelezze, kéri a korábbi teljesítéseinek beszámítását.

A kérelem beérkezése után dönthető el, hogy szükséges-e hiányzó tárgyak teljesítése.

A hiányzó tantárgyak teljesítésének pótlása 2020/21 őszi szemeszterben lehetséges, az induló, négy féléves pedagógus szakvizsga képzés keretében, annak órarendje szerint meghirdetett időtartamban és teljesítési feltételekkel. Ezáltal lehetőség kínálkozik arra, hogy a 2011. előtt szakvizsgázott kollégák is két félév alatt juthassanak a  Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Gyakorlatvezető tanító ismeretkör vagy Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés - Gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör teljesítését igazoló oklevél birtokába. 

Az érdeklődő Kollégák szíves figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a Gyakorlatvezető tanító ismeretkör és a Gyakorlatvezető óvódapedagógus ismeretkör képzési helye a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi telephelye, addig a négy féléves szakvizsgás képzés első évének, vagyis a hiányzó tárgyak pótlásának a helyszíne a PTE BTK Neveléstudományi Intézete (Pécs, Ifjúság útja 6.). 

A képzés minden esetben önköltséges; az esetlegesen felmerülő utazási és egyéb költségek is a jelentkezőt terhelik.