Részismereti hallgatói jogviszony létesítése

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a - diplomával már rendelkező - mesterszakra kívánkozó (a PTE BTK-val hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.

Az engedély két félévre adható, a képzésért költségtérítést kell fizetni (9.000 Ft / kredit), a jogviszonyra diákigazolvány jár.

Részismereti jogviszony létesítésének ügymenete 

1. A mesterképzési szakra jelentkezni kívánó személy kérelmet nyújt be a PTE BTK Felvételi és Oktatásszervezési Irodájához (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.), csatolva hozzá a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát. A kérelem beadásának határideje az őszi félévek esetén augusztus 20., tavaszi félévek esetén március 31. 

2. Az Iroda a kérelem alapján a Tanszék véleményét kéri arra vonatkozóan, hogy mely szemeszterben, milyen kreditértékben, mely kurzusok felvételét teszi lehetővé a hallgató számára, s a KKB (Képzési és Kreditátviteli Bizottság) jóváhagyásával előkészíti a határozatot. Ezt a kérelemre válaszként elküldi a jelentkezőnek. Amennyiben a feltételek a jelentkező számára elfogadhatók, az Adatbejelentő lap benyújtásával jelzi. 
Majd a Tanulmányi Osztály részismereti jogviszonyt létesít a hallgatóval költségtérítéses képzés keretében legfeljebb 2 szemeszterre.

3. A hallgató kódot kap az elektronikus tanulmányi rendszerhez (Neptun-kód) és az előzetes KKB-határozat alapján felveszi a választott képzési programból azokat a kurzusokat, amelyeket teljesíteni kíván az adott szemeszterben.

4. A kurzusok felvételét követően a Központi Tanulmányi Iroda kivetést készít a hallgató által felvett kurzusok kreditértékének megfelelően. A részismeretes hallgató a felvett kurzusokért költségtérítést tartozik fizetni a felvett kreditek függvényében, egy kredit értéke 9.000 Ft. A befizetés két egyenlő részletben intézendő: az első részlet az órafelvételi időszak végén, a második egy hónapon belül.

5. A hallgató megkezdi tanulmányait részismereti jogviszonyban és végzi a megfelelő BA-képzés szükséges kurzusait. 

6. A részismereti képzés befejezését követően a Kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

A részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás, információ:
PTE BTK - Felvételi és Oktatásszervezési Iroda, btkfelvi@pte.hu.